Čim grane sunce i poraste temperatura, Panta Petrović živi u kući na drvetu na svojoj farmi u predgrađu Pirota. Zimi se seli u pećinu, koja mu pruža bolji zaklon.

Kako živi na drvetu?

Nekada je radio u inostranstvu, ali nakon ratova i teškog života devedesetih, odlučio je da se osami i na 8 metara visokom drvetu, sagradio kuću.
Živi od penzije koju je zaradio u inostranstvu i čuva koze, kokoške, divlje svinje i mačke.
Pogledajte kako izgleda Pantina kuća kroz objektiv Saše Đorđevića.