Maggie Murdock (Ivana Rodić) magiju fotografisanjaje, kako kaže, otkrila 2012. godine. Gledanje sveta kroz objektiv počelo je tada unutar nje da gradi jedan naročit svet, koji je i danas inspiriše. Voli da foto-aparatom otkriva slojeve realnosti zalazeći u skriveno i suptilno, u mikrokosmose koji egzistiraju na ivici provokacije. Koncept njene fotografije je boudoir: ispitivanje ženstvenosti, fina povezanost atribucije i arhetipa ženskog, spoj fizičkog i duhovnog koje aparat može da “pročita” iz stava i pokreta i da ga na najumetničkiji način zabeleži. Osim u studiju “Brada”, trči i pored reka i jezera, kroz šumu i preko brda. Trailovi i treking staze su joj odnedavno strast, kojoj kao i svakoj drugoj pristupa posvećeno. O životu najviše uči na stenama, na alpinističkim kursevima, gde upoznaje nove principe, strpljivost i snagu. Živi istražujući granice i načine na koje može da ih pomera, a da ne naruši ravnotežu.