Miloš Jovanović, docent na Filozofskom fakultetu u Nišu na Departmanu za sociologiju, kao problem vidi to što su žene suočene sa više prepreka u svom životu. Prema njegovim rečima, to i danas predstavlja temu jer, kako kaže, još postoji neki oblik neravnopravnosti.

Docent Jovanović, između ostalog, predaje predmet Sociologija odnosa među polovima, zbog čega je dobro upoznat sa aktuelnim statistikama i stanjem u Srbiji kada je reč o ovoj temi. Kako kaže, neravnopravnošću se bavimo zbog toga što su neki problemi rešivi i ne moraju da postoje. Dodaje i da to ne znači da muškarci nemaju neke probleme.

“Feminizam je za mene jedna vrsta društvenog pokreta čiji je cilj vizija društva u kome će da bude nebitno da li si ti muško, da li si ti žensko, nego šta radiš i kako to radiš. Najjednostavnije rečeno. A što se podela tiče, one reflektuju podele u društvu. Različite postojeće kulturne ratove, simboličke podele koje postoje. Ali i neke druge koje se tiču i klasnih i ekonomskih i nekih drugih. U tom smislu suština društva je borba. Pa se te borbe reflektuju i na polje feminizma”, objašnjava Miloš Jovanović.

Foto – Megafon

“Kada se dovodi u pitanje ko će da uzme da radi, a ko će da brine o deci u kući, obično muškarac uzima da radi, a žena preuzima kuću. Muškarci idu van kuće, oni donose platu i žene su onda ekonomski zavisne od njih. U tom smislu među radno aktivnim stanovništvom mnogo je više muškaraca nego žena”, govori o statističkim podacima naš sagovornih.

U vojsci je više od 99% muškaraca u Srbiji. U prosveti dominiraju žene.

“Bilo koja grana koja je konkurentnija, koja donosi više novca, koja donosi veći društveni ugled, obično su tu muškarci. Kako je visokoškolstvo kod nas izgubilo na značaju, tako se veći broj žena tu pojavio. Imamo više doktorki nauka nego doktora nauka”, dodaje Jovanović.

Koje su prepreke kod muškaraca?

Prema rečima profesora Jovanovića, ni muškarcima statistika nije naklonjena na različitim poljima.

“Statistike pokazuju da muškarci žive kraće. Češće su zavisnici od alkohola i od tableta i drugih psihoaktivnih supstanci nego žene. Češće oboljevaju od srca, češće su psihički bolesnici. Trpe i čine najviše nasilja u društvu. Ne u porodici. To je dominantno muško ženski odnos, nažalost što ga uopšte ima. Međutim, najviše nasilja trpe muškarci, mnogo više nego žene. U smislu da ih mnogo više biju i mnogo više se biju nego žene”, problemi su muškaraca prema rečima našeg sagovornika.

Generalni problem je upravo taj što se delimo na muškarce i na žene i što uz to vezujemo neka očekivanja, kaže docent Miloš Jovanović. Kako objašnjava, oni koji imaju moć nameću svoje klasifikacije. U tom smislu, vrlo uslovno, generalno gledano, muškarci imaju veću moć nego žene, zaključuje Jovanović.

Foto – Megafon