Posle razgovora sa studentima Filozofskog fakulteta Univerziteta u Nišu o tome šta za njih predstavlja feminizam, reč koju smo najčešće čuli je borba. Oni dolaze sa različitih departmana, a baš takvi su i njihovi odgovori. Pavle Anđelković sa Departmana za psihologiju kaže da feminizam za njega podrazumeva ravnopravnost među polovima.

Foto – Megafon

“Da smo potpuno tu jednaki. Smatram da feminizam ne bi trebalo da predstavlja neku dominaciju. Već upravo to, da treba da budemo prosto ujednačeni. Takođe, podržavam i rodno osetljiv jezik, ističe Pavle.

Borba za sebe i za druge

Aleksandra Stajić, studentkinja socijalne politike i socijalnog rada, feminizam vidi kao borbu.

Foto – Megafon

“Borba za sebe, borba i za druge žene. Jedna nejednakost koja postoji u društvu. U celokupnom sistemu u kome živimo. Rodna nejednakost. Ne sviđa mi se što na diplomi piše diplomirani, a ne diplomirana. Ja sam za uvođenje rodno senzitivnog jezika”, kaže Aleksandra.

Vojin Ranđelović sa Departmana za istoriju smatra da su prava izjednačena.

“Kada gledamo današnjicu, iz svih tih ranijih godina, to se sada proširilo. Feminizam je dobio nove razmere. Danas, po mom mišljenju, to često izaziva i probleme u društvu. Jednostavno taj osećaj da ne postoji jednakost u pravima. Iskreno, mislim da postoji jednakost u pravima”, kaže Vojin za Megafon.

Foto – Megafon

Nikolina Pešić, svršena studentkinja nemačkog jezika i književnosti, poručila je da bi muškarci trebalo da budu jači.

“Feminizam? Ok, pokret. Pravo. Žene su dobile pravo da glasaju i da se bore. Da rade. Borba celog života za to. Kažu, sa druge strane, muškarac treba da bude “niži”. Naprotiv. Treba da bude sve jači i jači da bi parirao ženi”, rekla je Nikolina odmah posle uspešno položenog diplomskog ispita.

Foto – Megafon

Mladen Videnović sa Departmana za istoriju vidi feminizam kao proces.

“To je proces koji treba da traje sve vreme. Da svi sve vreme imaju osigurana sva prava za koja osećaju da su im kršena. U savremenom smislu možda je edukacija i najbitnija oko toga. Iako imamo na papiru postignuta neka prava, možda neko nije svestan da neka prava ima”, zaključuje sagovornik Megafona.

Foto – Megafon