Resavska pećina, jedna od najpoznatijih u Srbiji, otkrivena je 1962. godine. Otvorena je za posetioce deset godina kasnije – 22. aprila 1972.

Novinar, kamera, montaža: Sonja Urošević
Muzika: Jindupe – Lauren Duski

Duga je oko 4,5 km, a za posetioce je uređena staza od 800 metara sa osam galerija i međugalerijskim prostorom. Najniži deo za posetioce je na 405 m nadmorske visine.

Ukoliko ste odlučili da posetite ovu pećinu dobro se obucite ili na ulazu iznajmite jaknu, jer je konstantna temperatura u pećini 7 stepeni. Ono što nije konstantno je vlažnost vazduha koja se, u zavisnosti od atmosferskih prilika, kreće od 80 do 100 %.

Nakit i dvorane

Među pećinskim nakitom su stalaktiti, stalagmiti, stubovi, korali, draperije, zavese itd. Nakit nastaje taloženjem krečnjaka i proces je veoma spor i dugotrajan. Prema procenama stručnjaka, za jedan kubni centimetar potrebno je od 500 do 1.000 godina.

Najveća i za mnoge najlepša dvorana zove se Centralna dvorana – zbog pozicije ili Koncertna dvorana – zbog akustike. Ali prvo ime koje je dobila je Dvorana statua. U njoj su istraživači različite ukrase nazivali po onome na šta su ih podsetili. Prva figura koja je dobila ime zove se Majka i dete.

Procenjuje se da je Resavska pećina stara oko 80 miliona godina. A najstariji nakit oko 45 miliona godina.