Učenici trećeg i četvrtog razreda srednjih škola u Nišu uče kako da obave istragu na mestu zločina.

U Naučnom klubu Niš je počela realizacija projekta koji je odobren po javnom pozivu Centra za promociju nauke za 2021. godinu “Na mestu zločina” – Interaktivna simulacija forenzičkog procesa.

Projekat „Na mestu zločina” predstavlja interaktivnu simulaciju namenjenu učenicima trećeg i četvrtog razreda srednjih škola i ima za cilj da, na zanimljiv i njihovom uzrastu prilagođen način, približi celokupni forenzički proces. Učenici će imati priliku da se sami oprobaju u ulozi detektiva koji radi na slučaju smrti osobe: upoznaće se sa radom forenzičara, sakupljaće i obrađivati različite dokaze sa potencijalnog „mesta zločina” i samostalno će, uz podršku mentora, donositi različite zaključke o potencijalnom zločincu. U projektu učestvuju učenici Ekonomske škole, Gimnazije Bora Stanković, Gimnazije Svetozar Marković i ETŠ Nikola Tesla iz Niša, ukupno 40 učenika.

„U naučnom klubu Niš su putem zum platforme svim učesnicima predstavljeni ciljevi projekta, način rada i ukazano na značaj timskog rada koji ih očekuje. Za učenike je pripremljena publikacija, putem koje će iskustva iz projekta moći da prenesu vršnjacima u svojim školama.“

Kroz 4 radionice tokom marta i aprila vode ih studenti biologije sa Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu, Ana Milenković, Aleksandra Petrović, Jana Đorđević, Emilija Ćirić i Anastasija Jevtić uz mentorstvo prof dr Vladimira Žikića.

radionice
Foto – FB Regionalni centar za obrazovanje Niš

Kakve su radionice?                

1. Forenzička nauka;
2. Forenzička entomologija;
3. Forenzička limnologija;
4. Mesto zločina, Tragovi i analiza molekula DNK (Obrada tragova krvi, Genetički markeri od značaja za forenziku, Tehnologija analize DNK molekula);
5.Forenzička daktiloskopija.

Do sada su kroz teorijski deo i pokazivanje primera obrađene prva i druga tema. Učinicima su podeljene namenski odštampane radne sveske sa opisom svih radionica i radnim zadacima za svaku radionicu koje će im pomoći da se u mesec dana trajanja projekta detaljno upoznaju sa širokim spektrom naučnih grana koje ova oblast pokriva ali i sa zanimljivim zadacima koji ih očekuju.

„Na kraju radionice učenici i studenti su izrazili zadovoljstvo učešćem u projektu i sa velikim očekivanjima najavili novu“, poručuju iz Naučnog kluba.

radionice
Foto – FB Regionalni centar za obrazovanje Niš