Nacionalna koalicija za decentralizaciju (NKD) organizuje Napokon Korisnu Debatu “Apstinencija: Mit i stvarnost”, u sredu 16. marta od 12 sati. Zainteresovani mogu pratiti debatu uživo, preko Fejsbuk stranice NKD. Učestvuju sociolog Srećko Mihailović, izvršni direktor CeSID-a Bojan Klačar i politikolog Boban Stojanović.

Fenomen apstinenata postao je Godo koga svi čekaju da dođe, aktivira se i popravi srpsko društvo. A da li je to tako? Fama o apstinentima i njihovom potencijalu da donesu društveni preokret uvek kulminira približavanjem izbora.

Nacionalna koalicija za decentralizaciju je, u saradnji sa Srećkom Mihailovićem, sprovela istraživanje o uzrocima apstinencije i motivima za nju. Rezultati ovog istraživanja biće predstavljeni na debati.

Uz to, govornici će pokušati da daju odgovore na ključna pitanja i osvetle naličje razloga zbog kojih se ljudi u Srbiji uzdržavaju od političkih ili građanskih akcija. Samo neka od njih su: Šta je apstinencija? Ko su apstinenti? Da li apstinenti podržavaju vlast ili opoziciju? Zašto pojedini apstiniraju? Koliko ih je? Da li su apstinenti rezervoar promena? Da li su ravnodušni ili razočarani? Šta ih koči, a šta bi ih pokrenulo?

Debatu će moderirati novinarka Antonela Riha.

apstinencija
Foto – NKD