By: Jovana Djordjević

Ti si ćerko tatin sin

Sep10, 2023
Objavio/la Jovana Djordjević

U društvu u kome se na nekom nivou glorifikuje ukoliko se prvo rodi sin, to je društvo gde postoji patrijarhat i gde je feminizam neophodan.

Premijera opere Na uranku

Jun1, 2023
Objavio/la Jovana Djordjević

Ova premijera deo je projekta digitalizacije malih operskih formi. Na taj način, opera se može približiti novim generacijama i široj publici.