By: Jovana Djordjević

Na mladima borba ostaje

Aug29, 2023
Objavio/la Jovana Djordjević

Posle razgovora sa studentima Filozofskog fakulteta o tome šta za njih predstavlja feminizam, reč koju smo najčešće čuli je - borba.

Ti si ćerko tatin sin

Aug10, 2023
Objavio/la Jovana Djordjević

U društvu u kome se na nekom nivou glorifikuje ukoliko se prvo rodi sin, to je društvo gde postoji patrijarhat i gde je feminizam neophodan.

Premijera opere Na uranku

Jun1, 2023
Objavio/la Jovana Djordjević

Ova premijera deo je projekta digitalizacije malih operskih formi. Na taj način, opera se može približiti novim generacijama i široj publici.