Dom zdravlja Niš u subotu i nedelju, 16. i 17. oktobra, organizuje akciju „Otvorena vrata“. Reč je o preventivnim pregledima i skrining programima. Građani će moći da prekontrolišu svoje zdravlje u periodu od 7 do 14 sati.

Služba za zdravstvenu zaštitu žena poziva sve žene koje imaju od 25 do 64 godine da urade skriiing na rano otkrivanje karcnoma grlića materice. Uzimanje brisa radiće se na I spratu, u prostoru Službe za zdravstvenu zaіvtitu žena u centralnom objektu Doma zdravlja Niš.

Služba za zdravstvenu zaštitu odraslih radiće sledeće skrining preglede:
– na rano otkrivanje karcinoma debelog creva;
– na rano otkrivanje kardiovaskularnih bolesti (merenje krvnog pritiska);
– na rano otkrivanje dijabetesa.

Služba polivalentne patronaže vršiće obuku žena za samopregled dojki.

Laboratorijski pregledi

Iz Službe za laboratorijsku dijagnostiku pozivaju građane da urade sledeće preglede:
– građane oba pola starije od 35 godina (koji nemaju registrovanu šećernu bolest) da urade skrining na rano otkrivanje šećerne bolesti;
– građane i građanke (koji nemaju registrovana kardiovaskularna oboljenja), muškarce starosti 35-69 godina i žene starosti 45-69 godina ili mlađe od 45 godina u postmenopauzi, da urade skrining na rano otkrivanje kardiovaskularnih bolesti.

Uzimanje uzorka krvi za kontrolu krvne slike, glikemije i lipidnog statusa biće na I spratu. Ova kontrola obavljaće se u Službi za laboratorijsku dijagnostiku u centralnom objektu Doma zdravlja Niš.

U Službi za rendgen dijagnostiku građani će moći da urade eho štitne žlezde.