Soft Skills Academy ili skraćeno SSA je seminar mekih veština. Ali to je zapravo mnogo više od toga.

“SSA je sinonim za prezentaciju i javni nastup, planiranje, komunikaciju, donošenje odluka, timski rad, multitasking i još nekolicinu stvari. Naši izvanredni predavači će ove godine pomoći kandidatima koji se prijave da unaprede neke od mekih veština”, kažu iz EESTEC LC Niš.

Seminar će se ove godine održati onlajn. I to u toku dva vikenda, 8-9. maja i 15-16. maja.

“Prateći dugogodišnju tradiciju koju ovaj događaj sa sobom nosi upoznaćemo vas sa nekim  osnovnim terminima koje meke veštine čini tako važnim na ličnom i profesionalnom planu svakog pojedinca.”

 Soft Skills su zapravo lične karakterne osobine ili određeni kvaliteti koje su svojstvene svakome od nas. One obuhvataju naše stavove, navike, način na koji komuniciramo sa drugim ljudima i još puno toga. Omogućuju nam širok spektar sposobnosti i stiču se kroz razna obrazovna i životna iskustva… I to su samo neki od razloga koji se organizatori nadaju da će mlade ljude inspirisati da im se pridruže i ove godine.

Po završenom seminaru svaki kandidat će dobiti sertifikat.

Više informacija o seminaru na Instagram profilu i Fejsbuk stranici.