Riđogrli morski gnjurac (Gavia stellata), veoma retka ptica zimovalica koja prolazi kroz Srbiju, pala je u dvorište jedne niške firme. Radnici su je spasili, a zbrinuo Zoo planet.

“Ptica je u dvorište firme pala u ranim jutarnjim časovima. A pronašao je čuvar i spasio. Pretpostavlja se da je ptica pomislila da je ispod nje jezero i udarila o tlo. Srećom, nije povređena. A uz podršku i stručnu konsultaciju Zavoda za zaštitu prirode i kontrolu Republičke inspekcije za zaštitu životne sredine, biće vraćena u prirodu”, kažu u Zoo planetu.

Nema podataka na prodručju Niša

Kako kažu u Zoo planetu – riđogrli morski gnjurac strogo je zaštićena vrsta i svega nekoliko primeraka je prstenovano u Srbiji. Sreće se redovno u malom broju. Pojedinačne jedinke ili manje grupe na Dunavu i velikim akumulacijama južno od Save i Dunava. Nema podataka o nalazima na području Niša. Vrsta se nalazi na Crvenoj listi Crvene knjige ptica Srbije kao ugrožena.