Centralni objekat Doma zdravlja u Nišu:

Služba za zdravstvenu zaštitu odraslih, kao i Služba za zaštitu dece i školske dece radiće od 7 do 20 sati.

Infuzioni punkt u Zdravstvenoj stanici “Čair” uz dežurstvo lekara radiće od 7 do 20 sati.

Služba kućnog lečenja, medicinske nege i palijativnog zbrinjavanja – punkt u Rajićevoj ulici radiće od 7:30 do 14:30, a sestre na terenu od 7 do 20 sati.

Polivalentna patronažna služba – sestre na terenu od 7 do 14 sati, a telefonsko savetovalište od 7 do 20 sati.

Služba za stomatološku zdravstvenu zaštitu u prostorijama Zavoda za hitnu medicinsku pomoć od 7 do 20 sati i od 20 sati do 7 sati ujutru.

Služba za laboratorijsku dijagnostiku radiće od 7 do 14 sati.

Ovaj raspored se odnosi na 1,2 i 7. januar, saopštili su iz Doma zdravlja Niš.