Komisija Sveta Petka Gradske opštine Medijana raspisala javni konkurs za dodelu studentskih stipendija i učeničkih nagrada za 2020. godinu.

Pravo da ostvare studentsku stipendiju Sveta Petka imaju studenti fakulteta sa sedištem u Nišu u sastavu Univerziteta u Nišu, koji su upisani prvi put u tekućoj školskoj godini na godinu koja nije prva ili završna na osnovnim akademskim ili integrisanim akademskim studijama. A čije se školovanje finansira iz budžeta Republike Srbije. Studenti koji nisu gubili nijednu godinu tokom studija i koji su prema nastavnom programu visokoškolske ustanove na kojoj studiraju položili sve ispite iz prethodnih godina sa prosekom najmanje 9,00.

Rangiranje

Prilikom odlučivanja, kandidati prijavlјeni na javni konkurs vrednuju se na osnovu postignute prosečne ocene svih položilih ispita iz prethodnih godina studija, prema nastavnom programu visokoškolske ustanove na kojoj studiraju, zaokruglјene na drugu decimalu, tako da se kandidat sa većom prosečnom ocenom bolјe rangira u odnosu na kandidata sa manjom prosečnom ocenom.

Kandidati koji po vrednovanju na osnovu postignute prosečne ocene budu jednako rangirani, međusobno se vrednuju na osnovu ukupnog broja ostvarenih ESPB bodova svih položenih ispita iz prethodnih godina studija, prema nastavnom programu visokoškolske ustanove na kojoj studiraju. I to tako da se kandidat sa većim brojem ostvarenih ESPB bodova bolјe rangira u odnosu na kandidata sa manjim brojem ostvarenih ESPB bodova.

Kandidati koji po vrednovanju na osnovu ukupnog broja ostvarenih ESPB bodova budu jednako rangirani, ostaju jednako rangirani.

Detaljnije o konkursu na sajtu GO Medijana.