U toku je prijavljivanje za biznis i stručne obuke u sklopu aktivnosti na projektu „Klub za zapošljavanje Roma“. Obuke će se realizovati u skladu sa sadašnjom i budućom potražnjom na tržištu rada za pripadnike romske populacije.

Biznis i stručna obuka Roma Gradske Opštine Crveni Krst sprovodi se u okviru projekta „Klub za zapošljavanje Roma“. Projekat se realizuje u sklopu grant šeme Programa „Podrška EU inkluziji Roma – Osnaživanje lokalnih zajednica za inkluziju Roma“. Finansira ga Evropska unija, a sprovodi Stalna konferencija gradova i opština.

Ko može da se prijavi za obuke

Za biznis i stručno usavršavanje mogu da se prijave svi građani romske nacionalnosti sa teritorije Grada Niša koji su radno sposobni. Potrebno je da na sajtu Gradske opštine Crveni Krst, sajtu Kluba za zapošljavanje Roma ili lično u prostorijama Opštine preuzmu prijavni obrazac. Svi učesnici će po završetku programa dobiti priznati sertifikat, kažu organizatori.