Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Evropska unija i UNICEF u Srbiji udružili su snage da premoste digitalni jaz za neku od najugroženije dece u Srbiji kroz podršku obrazovnom sistemu, obezbeđivanje nastavnih učila otvorenog izvora i tehničke opreme, kao i kroz školske aktivnosti namenjene poboljšanju ishoda učenja kod dece. Laptovovi i tableti stižu u 30 lokalnih samouprava širom Srbije. Ovaj projekat finansira EU i vredan je 2 miliona evra bespovratne pomoći.

Šef Delegacije Evropske unije u Srbiji, ambasador Sem Fabrici, direktorka UNICEF-a u Srbiji, Dejana Кostadinova i državni sekretar Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Ivica Radović, najavili su početak distribucije tableta i laptopova u okviru projekta Premošćavanje digitalnog jaza za najugroženiju decu.

distribucija
Foto – EU Info

 “Jedan od prioritetnih ciljeva Vlade Srbije i Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja je jednako pravo i dostupnost obrazovanja bez diskriminacije. Tokom epidemije virusa kovid i nastave na daljinu, posebnu pažnju posvetili smo uključivanju što većeg broja dece iz osetljivih grupa u sistem obrazovanja kroz individualizovan pristup, ali i nabavku opreme u saradnji sa različitim donatorima. Кroz projekat Premošćavanje digitalnog jaza za najugroženiju decu obezbedili smo kompjutere i tablete za digitalne biblioteke. A više od 2.000 uređaja biće distribuirano školama i biće dostupni učenicima. Osim toga, školama će biti podeljeni i laptopovi za oko 200 pedagoških asistenata, kako bi time obezbedili bolji pristup učenju na daljinu za najugroženije učenike. Hvala još jednom Evropskoj uniji i UNICEF-u koji podržava razvoj obrazovnog sisitema u Srbiji, kao i UNICEF-u koji je godinama pomaže Srbiji u unapređenju položaja dece u društvu”, rekao je Ivica Radović državni sekretar Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.

Obrazovanje i prelazak na digitalno učenje leže u srcu izgradnje otporne budućnosti. Stvaranje jednakog i inkluzivnog pristupa digitalnom obrazovanju pruža mladim ljudima digitalne veštine koje će ih pripremiti za konkurentno tržište rada. Evropska unija je najveći donator Srbije u domenu obrazovanja. Od 2003. godine je uložila više od 100 miliona evra.

“Teška vremena produbljuju digitalni jaz. Po izbijanju pandemije, svet se brzo prebacio na onlajn obrazovanje. To za mnogobrojnu decu nije bilo moguće i dovelo ih je u dodatno otežanu situaciju. Jedan broj dece u Srbiji nije mogao da učestvuje u sistemu učenja na daljinu zbog nedostatka odgovarajuće opreme ili interneta tokom izbijanja pandemije. Zajedno sa Ministarstvom prosvete i u partnerstvu sa UNICEF-om, isporučićemo ukupno 2.200 uređaja IT opreme koja je potrebna za organizovanje kontinuiranog i kvalitetnog učenja u škole u Srbiji, a koja će biti raspoređena na 30 škola i 250 pedagoških asistenata. Sva deca moraju da imaju jednake mogućnosti za pristup obrazovanju. Obrazovanje je ključno za njihov razvoj kao ličnosti i kao građana. EU podržava obrazovanje u Srbiji skoro 20 godina i nastaviće da pruža podršku. Nadam se da će ova oprema pomoći našim učenicima da ostvare sjajne rezultate u školovanju”, izjavio je ambasador Sem Fabrici i šef delegacije Evropske unije u Srbiji.

Digitalne biblioteke

U okviru ovog projekta biće podržano osnivanje „obrazovnih digitalnih biblioteka“ i „klubova za učenje“ u odabranim školama. 900 nastavnika koji rade u tim školama dobiće priliku da osnaže svoje kapacitete. Drugi fokus će biti usmeren na učenje romske dece uz obezbeđivanje psihološko-socijalne podrške. Od toga će korist imati najmanje 12.000 dece koja pohađaju ove škole.

“Zajedno možemo da COVID-19 krizu pretvorimo u priliku! Udružujući snage sa Ministarstvom prosvete i EU možemo da osmislimo bolje obrazovanje da bismo stvorili jači, otporniji sistem inkluzivnog daljinskog i e-učenja. Treba da premostimo digitalni jaz i omogućimo svakom detetu i mladoj osobi pristup učenju, veštinama i ekonomskim mogućnostima”, izjavila je Dejana Кostadinova, direktorka UNICEF-a u Srbiji.