EU info kutak Niš organizuje onlajn radionicu u okviru serijala edukativnih događaja za preduzetnike. U četvrtak, 3. decembra, od 18 sati zainteresovani mogu da se upoznaju sa tim šta predstavlja i kakve mogućnosti nudi COSME – program Evropske unije za konkurentnost malih i srednjih preduzeća.

Učesnici radionice saznaće koji su ciljevi programa, kakvi finansijski instrumenti postoje, kako se pristupa tržištima. Na koji način se promoviše preduzetništvo i kako izgleda COSME u Srbiji.

Radionicu će voditi Milivoje Jovanović iz organizacije ENECA iz Niša. Ova organizacija pruža podršku osnivanju i razvoju malih porodičnih biznisa i aktivno radi na polju njihovog socio-ekonomskog razvoja.

Kako da se prijaviš za radionicu?

Učešće je besplatno za sve zainteresovane, ali je zbog ograničenog broja mesta potrebno popuniti prijavni formular.

Mala i srednja preduzeća, kao i veće kompanije mogu konkurisati za finansijska sredstva i savetodavnu pomoć u poslovanju putem nekoliko programa i projekata Evropske unije. Sredstva Evropske unije mogu biti u obliku bespovratnih sredstava, zajmova, a u nekim slučajevima i garancija.

COSME, program koji će biti tema onlajn radionice, ima za cilj da olakša MSP pristup finansijama u svim fazama rada – stvaranju, proširenju ili prenosu poslovanja. Ovaj program podržava aktivnosti usmerene ka unapređenju okvirnih uslova u kojima preduzeća posluju. Posebno kada se radi o malim i srednjim preduzećima, putem smanjivanja administrativnih i regulatornih opterećenja.