Međunarodni dan ljudskih prava obeležava se 10. decembra, povodom donošenja Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima, pre tačno 70 godina.

“Univerzalna deklaracija  je izdržala testove godina koje su prolazile, kao i dolazak dramatičnih novih tehnologija i društvenih, političkih i ekonomskih promena  koje njeni kreatori nisu mogli predvideti. Njene odredbe su toliko fundamentalne da se mogu primeniti na svaku novu dilemu.

Univerzalna deklaracija nam daje principe kojima treba upravljati veštačkom inteligencijom i digitalnim svetom.

Ona postavlja okvir odgovora koji se može koristiti za suprotstavljanje efektima klimatskih promena na ljude, ako ne i na planetu.

Ona nam pruža osnove za obezbeđivanje jednakih prava za grupe kao što su LGBT  populacija, na šta se se malo njih  usudilo 1948. godine.

Svako ima pravo na sve slobode navedene u Univerzalnoj deklaraciji, bez razlike na rasu, boju kože, pol, jezik, religiju, političko ili drugo mišljenje, nacionalno ili socijalno poreklo, imovinu, rođenje ili „drugi status”, reči su visokog komesara UN-a za ljudska prava Mišel Bašele .

U godini jubileja, niški Centar za ljudska prava nastavlja da obavlja svoju dužnost zaštitnika ljudskih prava – Univerzalna deklaracija o ljudskim pravima, koja važi za jedan od najhumanijih zakona u istoriji čovečanstva, “proslavlja” svoj 70. rođendan. U okviru projekta Sveobuhvatna akcija protiv torture, koji realizuje zajedno sa autorom projekta Međunarodnom mrežom pomoći IAN, Centar pruža pravnu pomoć i pravno zastupanje pred sudovima za žrtve torture i nečovečnog postupanja na teritoriji cele Srbije.”Za pružanje pravne pomoći i pravno zastupanje angažovani su advokati iz NIša, Beograda, Novog Sada i Novog Pazara koji imaju veliko iskusto u oblasti ljudskih prava“, naznačava Centar.

Sve potencijalne žrtve bilo kakve vrste nasilja se mogu obratiti radi dobijanja pravne pomoći i zastupanja pred odgovarajućim sudovima na sledeće načine:

– mogu pozvati na broj 018 524 332;

– mogu poslati pismo na e-mail adresu ni_cent@eunet.rs ;

– mogu poslati pismo poštom na adresu Centar za ljudska prava-Niš, ul. Cara Dušana 54 PC „Dušanov Bazar“ Kupola, lokal 202, 18.000 Niš.

U čast jubileja, centar podržava apel Ujedinjenih nacija upućen ljudima širom sveta da „ustanu za ljudska prava“.

Međunarodni dan ljudskih prava – Foto – Saša Đorđević