JP Direkcija za javni prevoz

Od ponedelјka 03. avgusta na svim gradskim i prigradskim linijama javnog prevoza Grada Niša, primenjuje se letnji red vožnje.

JKP Naissus

Kvarovi na vodovodnoj mreži i prekidi u vodosnabdevanјu.

– Ugao ulica Dragiše Cvetkovića i Uroša Predića. Voda na ulici, nužan je iskop na uglu ulica Dragiše Cvetkovića i Uroša Predića. Zbog radova na popravci vodovodne mreže biće u prekidu vodosnabdevanje do 15 sati za korisnike u ulicama Dragiše Cvetkovića i Uroša Predića.

– Ulica Cvijićeva. Danas se obavlјaju planirani radovi na vodovodnoj mreži u Cvijićevoj ulici, najavlјeni prethodnog dana. Zbog intervencije biće u prekidu vodosnabdevanje do 15 sati u Cvijićevoj ulici, od početka Bulevara Nemanjića i ul. Sedmi juli do ul. Ćirila i Metodija.

– Selo Sečanica. Voda na površini, zbog više kvarova potrebna su raskopavanja u selu Sečanica. Tokom intervencija na vodovodnoj mreži biće u prekidu vodosnabdevanje do 15 sati u selu Sečanica.

– Ulica Trebinjska br. 51. Voda na ulici, potreban je iskop u ulici Trebinjskoj br. 51, kod trafoa. Zbog radova na popravci priklјučne veze biće u prekidu vodosnabdevanje do 15 sati na pomenutoj adresi (Trebinjska br.51)

– Ulica Jovana Jovanovića Zmaja br. 2A. Kvar na priklјučnoj vezi, potreban je iskop za pronalazak servisnog ventila u ulici Jovana Jovanovića Zmaja, kod br. 2A. Zbog intervencije u prekidu je vodosnabdevanje do 15 sati na pomenutoj adresi (Jovana Jovanovića Zmaja br. 2A).

JKP Parking servis

Javno komunalno preduzeće Parking servis Niš će u sredu, 5. avgusta, raditi na zameni sijalica na teritoriji opštine Palilula, u Gabrovcu i Vukmanovu, kao i na otklanjanju kvarova na javnom osvetlјenju na više lokacija na teritoriji opštine Medijana.

U planu je postavlјanje pešačke ograde na Bulevaru Nemanjića, postavlјanje prinudnih usporivača brzine u ulici 9. brigade i otklanjanje nedostataka na vertikalnoj signalizaciji na Vizantijskom bulevaru i u Brzom Brodu.