U skladu sa Zakonom o javnom informisanju i medijima i usvojenim Mehanizmom utvrđivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja, Gradska opština Pantelej upućuje poziv građanima sa svoje teritorije, građanskim i strukovnim udruženjima, nevladinim organizacijama odnosno svim organizacijama civilnog društva, da predlože  teme od javnog interesa koje će biti predmet medijskih projekata u oblasti javnog informisanja.

Građani, odnosno njihova udruženja, učestvuju u izboru tema o kojima su zainteresovani da budu informisani putem lokalnih, regionalnih i centralnih medija. I to slanjem svojih predloga na zvaničnu mejl adresu Gradske opštine Pantelej: pantelej@gmail.com. Predloge slati od 14-22. avgusta 2020. godine.

Javna rasprava

javni nastup karantinu pantelej

Foto – Saša Đorđević

Nakon prikuplјenih predloga na ovaj način, GO Pantelej u saradnji sa Medija i resurs centrom u Nišu, organizovaće javnu raspravu sa predstavnicima zainteresovane javnosti. Na njoj će biti sumirani svi prispeli predlozi i definisane najvažnije teme za koje su žitelјi Panteleja iskazali najveću zainteresovanost.

Kroz ovaj proces, predložene i odabrane teme biće sastavni deo predstojećeg konkursa za medijske projekte, koje će sufinansirati Gradska opština Pantelej. A u cilјu unapređenja informisanja i potpunijeg obaveštavanja građana na svojoj teritoriji.

“Još jednom pozivamo građane i njihova udruženja da se aktivno uklјuče u predlaganje tema o kojima žele da budu informisani. I neposrednim učešćem kreiraju javno informisanje u svojoj lokalnoj zajednici”, poručuju iz Panteleja.

Inače, Niški Odbor za ljudska prava pokrenuo je inicijativu da se građanima Niša ubuduće omogući da sistemski utiču na izbor tema i pristup izveštavanju koji se budžetski podržavaju na konkursima za sufinansiranje medijskih projekata od javnog interesa Grada Niša.