Forum Kreativna Evropa 2020. godine održaće se u Nišu, u Galeriji savremene likovne umetnosti, u petak, 26. juna. U Valjevu, Forum će se održati od 1. do 2. jula u Narodnom muzeju, a u Šapcu od 2. do 3. jula u Narodnom muzeju.

“Turbulentne prilike i nestabilne okolnosti koje nastaju iz planskih i željenih promena, ali i nepredvidivih, kriznih perioda, poput aktuelne pandemije virusa, pred sve aktere u polju kulture postavljaju zadatak promišljanja uloge i mesta koje imaju u društvu”, kažu organizatori foruma Kreativna Evropa.

“Pod stalnim pritiskom prilagođavanja zahtevima sredine i globalnih promena, kao i promena vrednosnih sistema i interesovanja publike, aktuelno je pitanje kako kultura i umetnost mogu dalje da se razvijaju”, dodaju oni.

Forum 2020.

Cilj foruma Kreativna Evropa u 2020. godine je da podstakne diskusiju i promišljanje mogućih oblika delovanja i vizija razvoja koje će doprineti da ustanove i organizacije u kulturi budu akteri poželjnih promena i trendova u okruženju u kojem deluju.

“Kroz višednevni program jačanja kapaciteta aktera u kulturi, želimo da podstaknemo ambiciju lokalne sredine i damo doprinos unapređenju ravnomernog kulturnog razvoja u Srbiji. Govorni program Foruma je osmišljen uzimajući u obzir potrebe i teme koje su prepoznate kao važne na lokalnom nivou, dok je program jačanja kapaciteta usmeren ka zajedničkom radu na strateškoj orijentaciji ustanova i organizacija u kulturi kroz radionice i in-house obuke koje vode predstavnici uspešnih priča programa Kreativna Evropa i eksperti u polju kulture”, objašnjavaju organizatori Foruma.

Svi zainteresovani profesionalci u kulturi i umetnosti iz Valjeva, Šapca i Niša, kao i okolnih mesta, mogu da se priključe i doprinesu Forumu, koji će biti održan u skladu sa propisanim merama zdravstvene zaštite.

Program u Nišu

Pozdravni govor – Galerija savremene likovne umetnosti Niš – Oficirski dom od 11:00 do 11:15 sati:

– Emilija Ćocić Bilić, Galerija savremene likovne umetnosti Niš;
– Dimitrije Tadić, Desk Kreativna Evropa Srbija.

Razvoj umetničkih kolekcija i razvoj publike: domaći i međunarodni programi podrške od 11:15 do 12:00 sati:

– Dimitrije Tadić, rukovodilac Deska Kreativna Evropa Srbija.

Pauza od 12:00 do 12:15

Mobilnost umetničkih kolekcija i učešće umetnika u njihovom kreiran od 12:15 do 13:30 sati:

– Milica Todorović, Galerija savremene likovne umetnosti Niš;
– Vuk Ćuk, vizuelni umetnik;
– Moderator Dimitrije Tadić, Desk Kreativna Evropa Srbija.

Javne konsultacije i predstavljanje ideja za projekte u okviru programa Evropske unije od 14:30 do 16:00 sati:

– Sanja Atanasković Opačić, Kancelarija za saradnju s civilnim društvom;
– Vlade Republike Srbije, Program Evropa za građane i građanke;
– Dimitrije Tadić, Desk Kreativna Evropa Srbija;
– Snežana Andrić, EU info kutak Niš.