Dečiji kulturni centar Niš raspisuje 11. literarni konkurs “Radovićev venac”. Konkurs je otvoren od 1. oktobra do 31. oktobra 2020. godine. Učestvuju svi radovi koji stignu na adresu: Dečiji kulturni centar Niš, ulica IX Brigade 10 i na mejl Dečijeg kulturnog centra: decijicentarucairu@gmail.com

Učesnici i tema

Na Konkurs mogu da se prijave učenici od prvog do osmog razreda osnovnih škola. Tema literarnog konkursa je “A da budemo malo smešni?”.

Prilikom slanja radova, svaki rad mora biti poslat pojedinačno (zaseban fajl), font Times new roman, veličine 12. U nazivu fajla treba navesti ime i prezime autora teksta, naziv škole, razred i odeljenje. Takođe, potrebno je navesti sledeće:

1. Za literarni konkurs Radovićev venac – na temu: „A DA BUDEMO MALO SMEŠNI?“
(U naslovu uz temu obavezno navesti ime i prezime autora teksta, naziv škole, razred i odeljenje;
2. Ime i prezime autora teksta i mentora;
3. Kontakt telefoni i autora teksta i mentora.
Radovi bez traženih podataka ne mogu učestvovati u konkursu. Prispeli radovi učenika biće podeljeni u tri kategorije:

I KATEGORIJA: Radovi učenika I,II, III razreda osnovne škole;

II KATEGORIJA: Radovi učenika IV, V, VI razreda osnovne škole;

III KATEGORIJA: Radovi učenika VII, VIII razreda osnovne škole.

Selekcija radova

Pristigli radovi biće prosleđeni članovima žirija. Članovi žirija biće pesnici za decu, filolozi i stručni saradnici. Žiri će napraviti selekciju dečijih radova po navedenim kategorijama.

Dodela zahvalnica učenicima nagrađenih radova i njihovim mentorima, biće organizovana u prostorijama Dečijeg kulturnog centra Niš u zavisnosti od trenutne epidemiološke situacije. O datumu i vremenu održavanja dodele, Dečiji kulturni centar naknadno će obavestiti.

Nagrađeni radovi i radovi koje žiri bude izabrao naći će se u zborniku “Radovićev venac”, koji će biti štampan po završetku konkursa.