Na osnovu Naredbe Gradskog štaba za vanredne situacije Grada Niša od 23. marta, JKP Naissus Niš je 24. marta počeo radove na privremenom priključenju korisnika, koji su predhodno isključeni sa mreže niškog vodovodnog sistema. U vanrednom stanju biće ponovo priključeni korisnici bez vode, a novi neće biti isključivani.

U prvoj fazi, privremena priključenja na gradsku vodovodnu mrežu ekipe JKP Naissus će obavljati kod korisnika koji žive u užem centru grada, po osnovu prioriteta i prema podnetim zahtevima.

Takođe, JKP Naissus je na osnovu napred navedene Naredbe Gradskog štaba za vanredne situacije Niša, obustavilo sve aktivnosti na isključenjima svojih korisnika sa vodovodne mreže. U svim objektima koji su namenjeni za stanovanje.

Ove mere trajaće do okončanja vanrednog stanja, saopštavaju iz Naissusa.