Ako ste za vikend onodili sve što je trebalo, vreme je za A BE leksikOn. Širom Srbije proveravamo da li se zna šta znači kad neko ONODI 🙂

Novinari: Sonja Urošević, Jovana Đorđević, Kristina Joksimović, Elizabeta Antanasijević
Kamera:  Sonja Urošević, Jovana Đorđević
Montaža: Sonja Urošević
Muzika: Invisible – Vibe Tracks

Izvori: Srpski dijalektološki zbornik 52 – Rečnik govora jablaničkog kraja – Radmila Žugić – SANU I Institut za srpski jezik SANU – 2005. i Timočki dijalekatski rečnik – Jakša Dinić – Institut za srpski jezik SANU – 2008.