Crveni krst Niš obeležio je 143 godišnjicu akcijom dobrovoljnog davanja krvi. Inače, ova organizacija aktivno se uključla u akciju dobrovoljnih davaoca krvi kao propagator i organizator 1953. godine.

godišnjica crvenog krsta

Foto – Crveni krst Niš

Istorijat Crvenog krsta u Nišu

Crveni krst Niš osnovan je 19. januara 1878 .godine, osam dana po oslobodjenju Niša od Turaka. Osnovan je na inicijativu doktora Vladana Đorđevića, tada načelnika Saniteta srpske vrhovne komande i člana Glavnog odbora srpskog Crvenog krsta. Prvi  zadatak Pododbora Crvenog krsta u Nišu bio je da osposobe bolnicu koju su Turci ostavili u velikom neredu. U obnavljanju bolnice pomagali su prvi volonteri ove organizacije. U Nišu je bilo mnogo napuštene dece, obolelih i ostarelih lica, a u teškom položaju su se našle i porodice čiji su branioci izginuli u ratovima.

godišnjica crvenog krsta

Foto – Crveni krst Niš

Niški Crveni krst je prihvatio inicijativu dr Vladana Đorđevića o potrebi otvaranja Sirotinjskog dečjeg doma u Nišu. Dom je otvoren 1902. godine i služio je za zbrinjavanje starih ali i napuštene dece.

Crveni krst je bio glavni saradnik srpskom Vojnom sanitetu. U Niš su, na poziv Crvenog krsta, pristigli lekari iz Velike Britanije, Škotske, Belgije, Danske, Rusije, Švedske, Norveške, Austrije I Holandije – ukupno 50 lekara.

Prvi svetski rat

Na  pojavu kolere 1913. i 1914. godine niški Crveni krst je formirao posebnu koleričnu bolnicu u kojoj su radili isključivo dobrovoljci, saradnici Crvenog krsta.

U Prvom svetskom ratu broj stanovnika u Nišu porastao je od 25.000 na 60.000 ljudi i oko 40.000 austrougarskih ratnihz arobljenika. Naglo povećanje broja stanovnika prouzrokovalo je pojavu raznih zaraznih bolesti kao što su: kolera, pegavi tifus, dizenterija, boginje, šarlah. Srpski Vojni sanitet i Organizacija Crvenog krsta uložili su velike napore u suzbijanje epidemija.

Izmedju dva svetska rata Crveni krst u Nišu je ukazivao pomoć siromašnoj deci, ratnoj siročadi, udovicama I invalidima rata. Posebno je vođena borba protiv tuberkuloze, od koje je bilo obolelo  preko 20.000 stanovnika na teritoriji Banovine. Organizacija Crvenog  krsta formirala je Ligu za borbu protiv tuberkuloze i njenim zalaganjem  je u Nišu osnovan Antituberkulozni dispanzer 1937. godine.

Crveni krst Niša organizovao je 1937. godine Sanitetsku  auto-stanicu sa jedanaest automobila za prevoz bolesnika i jednim kamionom, pokretnom radionicom.  Sanitetska auto-stanica bila je preteča Hitne medicinske pomoći.

Drugi svetski rat

Odmah nakon okupacije Niša, 9. aprila 1941. godine, nemačko-bugarski okupator opljačkao je skladište Crvenog krsta i sanitetske auto-baze i pohapsio članove predsedništva Crvenog krsta.

Okupator je svojom posebnom naredbom juna 1941. godine dozvolio rad Crvenom krstu Niša, prvenstveno zbog potrebe zbrinjavanja oko 80.000 izbeglica, koje su pridošle u Niš.

Crveni krst  je u novoj Jugoslaviji radio na otklanjanju posledica ratnih razaranja, a 1952. godine otvorio je  Dom  za gluvonemu decu, koji  je kasnije prerastao u Specijalnu školu.

Aktivnost Crvenog krsta 60-ih godina se ogledala u formiranju školskih dečjih kuhinja i otklanjanju posledica prirodnih i drugih nesreća.

godišnjica crvenog krsta

Foto – Crveni krst Niš