Program Swiss PRO objavio je javni poziv za podršku jedinicama lokalne samouprave u unapređenju elektronske uprave i pružanju elektronskih usluga. Cilj je da se povećaju odgovornost, transparentnost i efikasnost u obezbeđivanju boljeg pristupa uslugama i pravima građana i građanki. Vlada Švajcarske će kroz ovaj poziv sa 350.000 evra podržati do 40 lokalnih samouprava.

Pravo učešća na javnom pozivu ima 96 gradova i opština iz regiona Šumadije i zapadne Srbije i regiona južne i istočne Srbije. Oni u svojim predlozima projekata mogu da konkurišu za nabavku IT opreme i licenciranog softvera u vrednosti od 7.000 do 9.000 evra. Kao i da navedu koji vid tehničke podrške im je potreban da bi se unapredila eUprava. Konkurs je otvoren do 19. avgusta 2019. godine

“Posebno ohrabrujemo lokalne samouprave da u predloge projekata uvrste rad na razvijanju i unapređenju eUsluga za pripadnike nacionalnih manjina. Kao i na uvođenju pomoćnih tehnologija koje bi povećale pristupačnost osobama sa invaliditetom. Ovo je i prilika da omoguće stanovništvu da aktivno učestvuje u procesu donošenja odluka. I to kroz uspostavljanje stranica ePartcipacija i eSlušanje”, kaže Ana Nedeljković Belja, nacionalna menadžerka programa Swiss PRO.

Informativne sesije

O načinu prijavljivanja i učešća, kao i kriterijumima za izbor projekata, može se saznati na info sesijama:

  • Kralјevo, u četvrtak, 11. jula, Trg Jovana Sarića broj 1, Sala 2 Skupštine grada Kraljeva, u 12.30 časova.
  • Užice, u petak, 12. jula, Petra Ćelovića bb, Sala Gradskograzvojnogcentra (RRA Zlatibor), u 12.30 časova.
  • Smederevo, u ponedelјak, 15. jula, Omladinska 1, Velikasala Skupštine grada Smedereva, u 12.30 časova.
  • Zaječar, u utorak, 16. jula, Trg Oslobođenja 1, Mala sala Gradske uprave Zaječar, u 12.30 časova.
  • Niš, u sredu, 17. jula, Sedmog jula 2, Hol Gradske kuće Niš, u 12.30 časova.
  • Bujanovac, u četvrtak, 18. jula, Karađorđa Petrovića 115, Sala Skupštine opštine Bujanovac, u 12.30 časova.
  • Šabac, u petak, 19. jula, Gospodar Jevremova 6, Sala Gradske uprave Šabac, u 12.30 časova.
  • Kragujevac, u ponedelјak, 22. jula, Trg Topolivaca 4, Biznis inovacioni centar Kragujevac, u 12.30 časova.

Više informacija na internet stranici programa Swiss PRO.