U Galeriji Sinagoga 21. februara u 13 sati otvara se izložba Vinčanska žena – mit, boginja, majka.

“Na otvaranju same izložbe, revijom praistorijske odeće, detaljima i originalnim rešenjima posetioci će imati potpuni vizuelni doživljaj. Muzikom će obogatiti svoja čula sluha. A nepoznatu slast na svojim nepcima osetiće degustirajući praistorijsku hranu po originalnim receptima stručnjaka za arheobotaniku A. Medović. Nastalim proučavanjem, posebnim arheobotaničkim metodama,sa različitih praistorijskih lokaliteta.”

U toku trajanja izložbe biće održane radionice za decu, osmišljene od autora izložbe i muzejskog edukatora. Izložbu otvara Danijela Vanušić – zamenica ministra kulture u Vladi Republike Srbije.

Autori izložbe su arheolog Tatjana Trajković Filipović – kustos Narodnog muzeja Niš, arheolog Julka Kuzmanović Cvetković – muzejska savetnica Narodnog muzeja Toplice u Prokuplju, istoričar Aleksandar Nikezić iz Centra za kulturu Aleksinac i arheolog Petar Milojevićiz Arheološkog instituta u Beogradu.

 

Autori monografije Poznoneolitska i ranoneolitska fuguralna plastika iz severnih oblasti centralnog Balkanakoja prati izložbu su Petar Milojević, Tatjana Trajković Filipović, Julka Kuzmanović Cvetković, Aleksandar Nikezić, Sanja Crnobrnja Krasić, Jelena Milojević, Magdalena Selaković.

Izložba će biti otvorena do kraja marta 2020. godine.

Radno vreme Galerije Sinagoga je od utorka do petka od 10 do 16 sati, vikendom od 10 do 15 sati, a ponedeljkom je zatvorena za posetioce. Ulaz slobodan.

O izložbi i projektu

Značaj projekta: Vinčanska žena – mit, boginja, majka, ogleda se u saradnji četiri institucije. I to dva  regionalna muzeja – niškog i prokupačkog. Kao i Zavičajnog muzeja Župe u Aleksandrovcu i Kulturnog centra u Aleksincu  koji u okviru svoje delanosti ima i arheološku zbirku.

Publikacija Poznoneolitska i ranoeneolitska figuralna plastika iz severnih oblasti centralnog Balkana je zapravo studija rađena na uzorku od 359 antropomorfnih i zoomorfnih figurina i po osnovnoj polnoj opredeljenosti na muške i ženske figurine, sa izuzecima koji su kao takvi naglašeni. U obzir su uzeti i karakteristični načini odevanja, ukrašavanja i specifičnosti u prikazivanju lica i frizure. Funkcija, namena, uloga i značaj, antropomorfne plastike decenijama predstavlja nerazrešenu enigmu za najveća imena u srpskoj i evropskoj arheologiji. Ova publikacija je statistički početak u nizu mogućih tumačenja.

Cilj projekta je da se posetioci izložbe  kroz postavku neolitskih figurina, kultnih predmeta i ostalog pratećeg arheološkog materijala detaljnije upoznaju sa društvenim, privrednim, kultnim, estetskim i utalitarnim obeležjima i težnjama neolitske populacije na prostoru severnih oblasti centralnog Balkana. Bitna za publiku obuhvaćenu projektom jeste prilika za upoznavanje sa verovanjima, duhovnim i društvenim životom vinčanskog čoveka. Kao i sa lokalnim specifičnostima u stilu i formi izrade neolitskih figurina.

Projekat i izložba finansirani su sredstvima Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije.

vinčanska

Pozivnica – Narodni muzej Niš