Na jednom mestu – organizacije koje rade sa mladima i za mlade. Ovo je samo deo obeležavanja Evropske nedelje lokalne demokratije u Nišu – Sajam udruženja za mlade i udruženja koja se bave mladima.

za mlade

Žaklina Eftimovski – Foto – Petra Naumović

“Bavimo se omladinskom politikom. Cilj je jačanje kapaciteta mladih. Sem lokalnih projekata koje radimo u gradu, radimo i dosta Erasmus projekata jedno pet godina. Imamo volonterske programe. Mi šaljemo volontere u Evropu da pomažu ostalim omladinskim organizacijama”, objašnjava Žaklina Eftimovski iz udruženja AzBuki.

Za još mlađe, tu su bili predstavnici SOS dečija sela Srbija.

za mlade

Milica Mitrović – Foto – Petra Naumović

“Pre svega, naša ciljna grupa su deca, mladi i porodice koje su u riziku da ostanu bez starateljstva nad decom… Porodice gde su deca ugrožena na neki način, do te mere da je moguće izmeštanje dece. Radi se individualno sa decom i sa roditeljima i grupno kroz različite radionice”, kaže Milica Mitrović iz SOS dečijih sela.

Od politike do sporta, udruženja se bave najrazličitijim pitanjima koja se tiču mladih.

za mlade

Nikola Milutinović – Foto – Petra Naumović

“Naš glavni cilj je briga o mladima. Naši projekti se uglavnom bave promovisanjem kulturno-umetničkih i sportskih događaja. Kao i brigom o mladima u pogledu bezbednosti. Naša najveća novina u odnosu u odnosu na ostala udruženja jeste ta što uključujemo savremene tehnologije u brigu o mladima. Razvili smo našu Android aplikaciju za za bezbednost mladih koja se zove Sigurno školovanje gde mladi mogu anonimno da prijave problema sa kojima se susreću u školi”, predstavio nam je Nikola Milutinović Mrežu mladih “Manifest”.

A ima i uže specijalizovanih udruženja kao što je Asocijacija studenata farmacije Niš.

za mlade

Jovana Veselinović – Foto – Petra Naumović

“Naše udruženje se generalno bavi poboljšanjem uslova studiranja mladih farmaceuta. Međutim, ovaj projekat obuhvata malo širu grupu. Skoncentrisali smo se na mlade završnih godina i mlade diplomce medicinskih nauka. Naša asocijacija organizuje edukativne projekte, ali i projekte razmene. Tu imamo i pojedine društvene projekte u kojima mogu da učestvuju svi na Farmaceutskom fakultetu”, objašnjava Jovana Veselinović iz Asocijacije studenata farmacije. I dodaje da njihov projekat ima tri dela.

“U prvom delu mladi mogu da se upoznaju sa mogućnostima zaposljenja, kao što su, pre svega, apoteke. Privatne i državne, bolničke. Mogu da se informišu o poslovima i u naučno istraživačkom radu na fakultetu i druge… Takođe imamo deo gde oni uče kako da pišu CV, kako da daju intervju. I sutradan je deo gde imaju simulaciju intervjua sa kompanijama i mogu da dobiju ponudu za posao.”

za mlade

Foto – Petra Naumović

Evropska nedelja demokratije

Ovo je prvi put da se u Nišu obeležava Evropska nedelja demokratije kaže gradski većnik Branislav Kačar.

za mlade

Branislav Kačar – Foto – Petra Naumović

“Ove cele nedelje smo imali različite aktivnosti, manifestacije i u Gradskoj kući i u Oficirskom domu upravo usmerene ka mladima. Sva ova udruženja imaju saradnju sa Kancelarijom za mlade i Gradom Nišom, na budžetu su grada. Ovako bi grad sve više želeo da informiše mlade, da mladi u što većem broju priđu i Kancelariji za mlade i udruženjima koja imaju fantastične programe. Budžet Kancelarije za mlade je ove godine preko 10 miliona, za projekte je otišlo 7 miliona.”