Slaviša Trajković, redovni profesor Gradjevinsko-arhitektonskog fakulteta, Vlada Veljović, dopisni član SANU, redovni profesor Tehnološkog fakulteta i Bjelaković Goran, redovni profesor Medicinskog fakulteta iz Niša, dospeli su na listu najcitiranijih svetskih istraživača.

Grupa istraživača sa Stanford univerziteta predstavila je 12. avgusta 2019. godine u časopisu PLOS Biology rezultate višegodišnjeg istraživačkog projekta. U okviru projekta je izvršena evaluacija blizu sedam miliona svetskih istraživača.

Autori rada su, na osnovu citiranosti u 2017. godini, formirali javno dostupnu bazu 100.000 najcitiranijih svetskih istraživača, u kojoj se nalazi 21 naučnik iz Srbije. Medju njima su i tri naučnika sa Univerziteta u Nišu. Slaviša Trajković je rangiran kao sedmi, Vlada Veljović kao jedanaesti i Bjelaković Goran kao trinaesti naučnik iz Srbije. Posebno je značajno istaći da prema ovoj bazi Slaviša Trajković i Vlada Veljković spadaju u 1% najznačajnijih svetskih naučnika medju 6.880.389 rangiranih istraživača.

Kako je rađeno istraživanje

Radi se o dosad najsveobuhvatnijoj analizi naučnih rezultata u svetu. Podaci o radovima i citiranosti su korišćeni iz indeksne baze SCOPUS. Naučnici su rangirani na osnovu više kriterijuma. Nova metodologija rangiranja se zasniva na vrednosti kompozitnog indikatora (c) koji zavisi od ukupnog broja citata… Hiršovog h indeksa, Šrajberovog hm indeksa koji modifikuje h indeks zbog koautorstva, broja citata koje ima istraživač na samostalnim radovima, broja citata radova na kojima je istraživač jedini ili prvi autor i broja citata radova na kojima je istraživač jedini, prvi ili poslednji autor. Na taj način vodi se računa o broju autora na radu i kažnjava se pojava veštačkog podizanja ukupnog broja citata, kao što je veliki broj autocitata i međusobno citiranje povezanih saradnika i kolega.

Profesor Slaviša Trajković

Tri naučnika iz Niša među najcitiranijim svetskim istraživačima

Slaviša Trajković – Foto – Privatna arhiva

Profesor Slaviša Trajković, redovni profesor Gradjevinsko-arhitektonskog fakulteta, našao se na listi 100.000 najcitiranijih naučnika sveta. Ovu listu, na osnovu citiranosti u 2017. godini, objavili su istraživači sa Univerziteta Stanford i Elsevier BV kao rezultat višegodišnjeg istraživačkog projekta čiji je osnovni cilj bila evaluacija gotovo sedam miliona svetskih naučnika. Medju 100.000 najcitiranijih naučnika sveta nalazi se 21 naučnik iz Srbije. Profesor Trajković je svrstan u 1% najbolje rangiranih naučnika u svetu.

U svetu se evaluacija istraživača koristi kada se odlučuje o dobijanju istraživačkih projekata i unapređenju ili postavljanju profesora. Osnovni pokazatelj vrednosti rada istraživača je broj citata objavljenih radova od strane drugih istraživača. Pored ukupne citiranosti istraživača koristi se i Hiršov h indeks kao jednostavni pokazatelj naučne kompetentnosti. Nova metodologija predstavlja nadgradnju postojeće metodologije i pokušava da otkloni slabosti koje su uočene.

Predložena metodologija predstavlja važan putokaz akademskoj zajednici u procesu evaluacije istraživača. Očekuje se veliko korišćenje ove metodologije širom sveta, zbog dosad najsveobuhvatnije analize naučnih rezultata, kao i zbog ogromnog ugleda institucije koja stoji iza nje, tvrde eksperti.