Pored uticaja na izmene i dopune Zakona o visokom obrazovanju, Studentski parlament u Nišu može da se pohvali i aktivnostima koje se tiču neformalnog obrazovanja, a važne su kako kažu, za razvoj svakog mladog čoveka. Studenti mogu da se uključe u njihov rad preko više resora koje su razvili.

„Za sport, za ekologiju, za humanitarni rad, za međunarodnu i međuuniverzitetsku saradnju, za kulturu i marketing, za nastavu, nauku i reformu visokog obrazovanja i resor za saradnju sa privredom. Svake godine, u zavisnosti od toga kada je Studentski parlament konstituisan, raspisujemo konkurs za članstvo u tim resorima koji je otvoren i slobodan za sve koji žele da uzmu aktivno učešće u radu. Pritom je jedino bitno da budu student, da imaju volju i želju“, kaže Đorđe Petrović, predsednik Studentskog parlamenta Univerziteta u Nišu.

Ono čime se najviše ponose, a tiče se nedavnih aktivnosti, jeste izrada prednacrta Zakona o studentskom organizovanju u okviru Radne grupe Ministarstva prosvete.

„Tiče se ustrojavanja sistema studentskog organizovanja, pre svega kao homogenog i jedinstvenog sistema, koji će se primenjivati jednako na svim univerzitetima. Cilj je da uspostavi jednaku praksu studentskog organizovanja i zalaganje studentskih aktivista na svim fakultetima i univerzitetima, jer u praksi dolazi do razmimoilaženja načina funkcionisanja, organizovanja itd“, dodaje Đorđe.

Ekipa Megafona zabeležila je radni dan nekih od članova Studentskog parlamenta Univerziteta u Nišu.

Iz aktivnosti Studentskog parlamenta u Nišu nisu izostali ni sport, zabava i kultura.

„Imamo u aprilu ili maju svake godine Univerzitetski sporstko-edukativni kup, koji okuplja ne samo predstavnike našeg Univerziteta, nego svih ostalih univerziteta iz Srbije koji idu u dva pravca – prvi, sportsko takmičarskog karaktera, gde se mi bavimo promocijom zdravlja, zdrave ishrane, sporta i lepih vrednosti, a sa druge strane ima edukativni karakter, koji se ogleda u organizovanju različitih okruglih stolova, tribina. Tu su nam bitni okrugli stolovi, na kojima možemo da se upoznamo, da direktno nađemo zajednički jezik, dobijemo nova saznanja“, priča Đorđe.

Studentski parlament Univerziteta u Nišu je najviše predstavničko telo svih studenata, u koje je uključen rad 13 studentskih parlamenata fakulteta niškog Univerziteta.Njegovi članovi aktivno učestvuju u odlučivanju na Senatu Univerziteta, Savetu Univerziteta, Etičkom odboru, Odboru za kvalitet i dr. Studenti lako mogu da ih kontaktiraju putem njihovih stranica na Fejsbuku i Instagramu.

Novinar: Jovana Đorđević
Kamera, montaža: Jovana Đorđević, Sonja Urošević
Muzika: Post – Rick Steel

*Ovaj prilog deo je projekta “Od organizacija do pravih informacija” koji je podržan u okviru javnog konkursa Grada Niša za finansiranje i sufinansiranje projekata za mlade u 2018. godini.