Grad Niš pokrenuo je proces izrade Strategije za mlade Grada Niša za period 2021 – 2026. i Akcionog plana za njeno sprovođenje. Inicijativu za izradu nove Strategije za mlade pokrenula je Kancelarija za mlade Grada Niša zajedno sa Regionalnom razvojnom agencijom Jug.

“Ova Strategija predstavlja osnovni dokument javne politike kojim se definišu prioritetne oblasti i aktivnosti koje odgovaraju potrebama mladih ljudi. Usvaja se, po pravilu, za period od pet do sedam godina”, kažu pokretači procesa izrade dokumenta.

Strategija za mlade
Foto – Kancelarija za mlade Grada Niša

Poziv za mlade da se priključe

Zainteresovani mladi ljudi mogu da se priključe procesu izrade Strategije za period 2021 – 2026. i Akcionog plana za njeno sprovođenje.

“Pozivamo vas da se priključite procesu izrade Strategije. Potrebna nam je i vaša pomoć. Prijavite se sa osnovnim kontakt podacima. Učesnici će biti raspoređeni po radnim grupama na osnovu svog interesovanja“, navodi se u pozivu.

Rok za prijavu je 17. decembar 2021. godine do 15.30. Prijave treba poslati na mejl: kzm.nis@gmail.com ili poštom. Adresa za slanje poštom: Grad Niš, Gradska uprava za društvene delatnosti Grada Niša, Kancelarija za mlade Grada Niša, Prijezdina br. 1, 18 000 Grad Niš.