Pretraživač kulturnog nasleđa mesto je susreta i vidlјivosti svih ustanova kulture. Građanima omogućuje da na jednom mestu, unošenjem klјučne reči, dobijaju osnovne informacije o našem kulturnom nasleđu koje su rezultat stručne obrade. A posebnost u sadržaju ovog Pretraživača predstavlјa i to što se u njemu nalaze i podaci iz pet muzeja Republike Srpske.

Ovaj pretraživač je predstavljen i u Nišu. A jedan od prvih projekata koji je realizovan prilikom digitalizacije bio projekat i bogatog nasleđa riznica Eparhije niške.

Reč je o digitalizovanim fondovima i informacijama o kulturnom nasleđu koje se čuva u našim bibliotekama, arhivima, muzejima, galerijama i zavodima za zaštitu spomenika.

Ovo je prvi objedinjeni portal za pretragu kulturnog nasleđa Srbije i mapiranje spomenka i ustanova kulture. Prema rečima Natalije Vulikić iz Muzeja Vojvodine Pretraživač će doprineti vidlјivosti i transparentnosti postavki i rada ustanova kulture u Srbiji.

„Ustanove kulture primarno imaju za cilј da se bave zaštitom i prezentacijom kulturnog nasleđa. Ali proces digitalizacije nam daje mogućnost da odemo korak dalјe i da budemo deo virtuelnog kulturnog prostora. Na taj način mi pojačavamo svoju vidlјivost i dostupnost jednih drugima. Ali istovremeno imamo mogućnost i da direktno komuniciramo sa svojom publikom.“

Pretraživač kulturnog nasleđa – modernizacija kulture

Pretraživač kulturnog nasleđa urađen na osnovu primera dobre prakse koja je uspostavlјena u Finskoj i Italiji. Razvijena je platforma koja na najbolјi način odgovora izazovima digitalizacije u Srbiji. Ona je prilagođena praksi naših ustanova kulture.

Pomoćnik ministra za digitalizaciju kulturnog nasleđa i savremenog stvaralaštva dr Dejan Masliković istakao je da je ovim projektom sistematizovan proces digitalizacije u kulturi i da je saradnja države i ustanova kulture stavlјena u jedinstveni formalni okvir.

„Posao koji danas obavlјaju naše ustanove kulture je od izuzetnog značaja za državu. Ministartsvo kulture i informisanja će nastaviti da ulaže velike napore da se proces digitalizacije u našim ustanovama aktivno podstiče i unapređuje. Digitalizacijom našeg nasleđa mi dajemo dobru osnovu koja će koristiti i budućim generacijama. A pozitivni efekti ovoga će se videti ne samo u unapređenju kulture, već i u razvoju turizma, obrazovanja i stvaranju društva zasnovanog na znanju.“

Pretraživač kulturnog nasleđa pokrenut je od strane Ministarstva kulture i informisanja a razvijen je uz stratešku podršku kompanije Majkrosoft.

Zvaničnu veb stranicu Pretraživača kulturnog nasleđa Srbije možete posetiti na www.kultura.rs ili www.културa.срб .

Pretraživač kulturnog nasleđa

Foto – Organizatori