Bezbroj informacija neprekidno “proleće” pored nas svakodnevno. Ipak, u toj “šumi”, mladi i dalje ostaju nedovoljno informisani o svojim mogućnostima, kažu u Sekretarijatu za omladinu i sport Grada Niša. Oni podržavaju inicijative omladinskih organizacija koje bi popravile položaj mladih, a neki od prioriteta su informisanje, zapošljavanje i bezbednost.

“Oblast koja je već duže vreme aktuelna i mislim da se sa tim bore sva društva u ovom regionu je zapošljavanje mladih i samozapošljavanje. To je bilo u jednom delu prioritet i sve projekte koji su to imali za temu smo analizirali sa posebnom pažnjom”, kaže Ivana Vračkić, šef Odseka za omladinu Sekretarijata za omladinu i sport Grada Niša.

Kancelarija za mlade deo je Sekretarijata za omladinu i sport, a kao veliku prednost vide uređenje Oficirskog doma.

Čime se sve bave organizacije za mlade koje se okupljaju u Oficirskom domu saznajte u videu.

Upravo u Oficirskom domu često se održavaju susreti organizacija za mlade.

“Zajednički im je rad sa mladima – njihovo snaživanje, osamostaljivanje, a sve na dobrovolojnoj bazi. Daju im se znanja, radi se na njihovom osnaživanju i osamostaljivanju, što će im sve kasnije mnogo doprineti, i prilikom nalaženja posla. Današnji poslodavci sve više cene bilo kakav vid aktivizma, volonterskog posla”, kaže Jovana Čanji Aranđelović iz Društva za razvoj dece i mladih – Otvoreni klub.

NAPOR je Nacionalna asocijacija praktičara i praktičarki omladinskog rada.

“Ono na čemu mi radimo je da uspostavljamo kvalitet kroz određene standarde za programe koje naše organizacije članice sprovode. Kancelarije za mlade imaju veoma važno mesto u omladinskoj politici, a to je da predstavljaju sponu između organizacija i lokalne samouprave i obezbeđuju sredstva kroz koje će organizacije sprovoditi programe”, kaže Jelena Stojanović, izvršna direktorka NAPOR-a

Mladi bi u budućnosti trebalo da u jedinstvenom omladinskom prostoru dobiju savete iz bilo koje oblasti.

 “Da li je to oblast seksualnosti, oblast zavisnosti od droga, oblast komuniciranja, ljubav, različitih veza i naravno svih drugih tema koje tretiraju mlade. I mi u budućnosti vidimo da ćemo se  truditi da napravimo takav jedan proctor da mladom čoveku neće biti potrebna knjižica da reši neke svoje dileme i probleme”, zaključuje Ivana Vračkić.

Novinar: Jovana Đorđević
Kamera, montaža: Jovana Đorđević
Muzika: The Weed – Jesse Gallagher

*Ovaj prilog deo je projekta “Od organizacija do pravih informacija” koji je podržan u okviru javnog konkursa Grada Niša za finansiranje i sufinansiranje projekata za mlade u 2018. godini.