Safebook – priručnik za promociju bezbednosti mladih u neformalnom obrazovanju nastao je u okviru istoimenog projekta koji Klub za osnaživanje mladih 018 sprovodi uz podršku Erasmus + programa, a u saradnji sa partnerskim organizacijama iz Severne Makedonije, Hrvatske i Italije.

“Kada je u pitanju tema bezbednosti mladih potreba za novom metodologijom u omladinskom radu postoji jako dugo i to je jedan od razloga za nastanak priručnika Safebook. KOM 018 se kao organizacija za mlade već više od 13 godina bavi omladinskim radom i to u oblastima zaštite i promocije ljudskih prava, promocijom bezbednosti i sigurnosti mladih, socijalnom inkluzijom ranjivih grupa i drugim, za mlade značajnim temama i vrednostima”, kaže Nikola Božanović iz KOM 018.

safebook
Foto – KOM 018

“Tema bezbednosti mladih je široka i tiče se celokupnog društva, a najviše onih koji direktno rade sa mladima ili su na pozicijama donosioca odluka. Zato je ovaj projekat veoma značajan, jer je namenjen upravo predstavnicima pomenutih grupa”, dodaje.

Koje su najveće opasnosti za mlade?

Prema nekim od sprovedenih istraživanja najveće opasnosti za bezbednost mladih su nasilje (vršnjačko, nasilje na internetu, nasilje u porodici), zloupotreba psihoaktivnih supstanci i alkohola i neodogovorno i rizično učestvovanje u saobraćaju. Još jedna tema se u poslednjem periodu nametnula kao prioritet – mentalno zdravlje mladih i to kao posledica pandemije COVID-19 virusa.

“KOM 018 se bavi upravo ovim temama i to kroz posmatranje različitih uzroka i pronalaženje alternativnih i preventivnih rešenja. Edukacija kroz neformalno obrazovanje pokazala se kao najefikasniji način brobe protiv svih oblika nasilja i rizičnih ponašanja među mladima. Ali je za bolje rezultate neophodna sistemska briga i podrška za promociju bezbednoste kulture” , poručuju iz KOM 018.

U sve aktivnosti i promocije bezbednosti treba uključiti podjednako i mlade, njihove staratelje, javne insititucije i organizacije civilnog sektora kako bi se obezbedili uslovi za pomenutu sistemsku podršku.

“Nova metodologija koja je nastala kroz projekat Safebook nudi mogućnost za međusektorsku saradnju i predstavlja inovativan alat za rad sa mladima u svim nivoima njihovog obrazovanja i učestvovanja u društvu.”

safebook
Foto – KOM 018

Šta sadrži Safebook?

Priručnik Safebook obuhvata 5 segmenata bezbednosti, vršnjačko nasilje, nasilje na internetu, diskriminaciju, zloupotrebu psihoaktivnih supstanci i mentalno zdravlje u kontekstu pandemije COVID-19 virusa. Ovi segmenti su obrađeni kroz sledeće celine:

–              Analiza situacije i dostupne mere podrške u 4 zemlje partnera;
–              Tematske radionice;
–              Metodologija kreativnih radionica;
–              Set kreativnih produkata za promociju bezbednosti;
–              Osnovne informacije o Erasmus + programu;
–              Primer treninga za upotrebu priručnika u praksi.