Za potrebe ovogodišnjeg Alternativnog izveštaja o položaju i potrebama mladih Republike Srbije za 2022. godinu u KOMS-u su ispitivali stavove mladih o tvrdnjama u vezi sa rodnom ravnopravnošću. Uvideli su da postoje razlike u stavovima mladih u vezi sa ovim tvrdnjama.

Rodna ravnopravnost

“Dobili smo podatke da se stavovi mladih žena i mladih muškaraca razlikuju po pitanju stava o tome da je mladim ženama teže da se zaposle nego mladim muškarcima – prosečna ocena na skali od 1 do 5, kod devojaka je 3,79 dok je kod momaka taj broj 2,63.”

Razilaženja u shvatanjima se mogu primetiti i kod tvrdnje „Mladim ženama je teže da se bave politikom zbog predrasuda koje postoje“. Mlade žene su saglasne sa ovom tvrdnjom (na skali od 1 do 5) u proseku 4,12. Kod mladih muškaraca je situacija da je prosečan odgovor 2,94.

“U istraživanju smo imali i sledeću tvrdnju: „U slučajevima silovanja i žene imaju deo odgovornosti“. U proseku, mladi muškarci su više saglasni sa ovom tvrdnjom – 1,64 od mladih žena – 1,24.”

Tvrdnja:Prosečna ocena odgovora:ŽeneMuškarciRazlike u odgovorima[1]
Mladim ženama je teže da se zaposle nego mladim muškarcima3,253,792,63(1) (2)
Mladim ženama je teže da se bave politikom zbog predrasuda koje postoje3,574,122,94(2)
Žene ne bi trebalo da rade poslove koji su za muškarce2,222,022,45(2)
U slučajevima silovanja i žene imaju deo odgovornosti1,431,241,64(1) (2) (3)
Važno je da se mladi muškarci edukuju o kontracepciji i reproduktivnom zdravlju4,694,554,82(2)

[1] (1) Postoji statistički značajna razlika u odgovorima između mladih muškaraca i žena.

(2) Postoji statistički značajna razlika u odgovorima između različitih starosnih grupa.

(3) Postoji statistički značajna razlika u odgovorima između regiona iz kojih su ispitanici.

Seksualnost mladih

“Pitali smo mlade sa koliko godina su imali prvi seksualni odnos i koliko su seksualnih partnera promenili.”

Najveći broj mladih (47%) je prvi put stupio u seksualne odnose između 15. i 18. godine. A najviše je mladih koji su imali do 5 partnera – 51%.

Prvi seksualni odnos
Broj seksualnih partnera

Seksualno nasilje

Mlade su pitali da li su bili žrtve seksualnog nasilja. Da, reklo je 17% njih, ali taj broj raste na 25% kada su u pitanju mlade žene. Ovo su, takođe, više brojke u odnosu na 2021. godinu, kada su iznosile, redom, 13% i 21%.

“Ovakve brojke su svakako zabrinjavajuće, pogotovo imajući u vidu da su se, procentualno gledano, u odnosu na prošlu godinu povećale”, zaključuje KOMS.