Od naredne školske godine više od 200 đaka Osnovne škole Jastrebački partizani u naselju Balajnac u opštini Merošina imaće bolje uslove za boravak i učenje zahvaljujući podršci Evropske unije prekorazvojnog programa EU PRO.

Za obnovu fasade, zamenu stolarije i podova, rekonstrukciju sanitarnih čvorova i instalaciju sistema grejanja na pelet, EU PRO je obezbedio 133.000 evra. Ovi i drugi radovi trebalo bi da doprinesu poboljšanju energetske efikasnosti objekta. Samim tim i uštedama u opštinskom budžetu.

balajnac eu pro

Foto – EU PRO

Osim toga, posebna pažnja će biti usmerena na unapređenje socijalne uključenosti Roma i Romkinja u naselju Balajnac. Naime, više od polovine đaka u školi dolazi iz romske zajednice. Te će vrtić, koji radi u sastavu škole, od naredne školske godine pohađati i deca romske nacionalnosti. Ove aktivnosti koje se odnose na primenu principa dobrog upravljanja realizuju se u saradnji sa programom Swiss PRO. A predviđaju da deca i roditelji iz romske zajednice budu aktivno uključeni u proces obrazovanja i vannastavnih aktivnosti.

„Opština Merošina intenzivno radi na unapređenju kvaliteta obrazovanja. Već smo tri osmogodišnje osnovne škole renovirali. A sada će, uz podršku Evropske unije i Vlade Srbije, i naselje Balajnac dobiti renoviranu školu“, kaže predsednik opštine Merošina, Saša Jovanović. On dodaje da se planira i renoviranje centralne škole u Merošini.

Radove će u periodu od 90dana izvoditi firma MPP „Jedinstvo” a.d. iz Sevojna. Izabrana u postupku javne nabavke koji je sprovela opština Merošina.

„Ovo je jedan od 37 projekata lokalne infrastrukture vrednih 4,5 miliona evra koje EU podržava preko programa EU PRO. Oni doprinose boljem kvalitetu života stanovništva u lokalnim samoupravama“, objašnjava Jasmina Ilić, menadžerka sektora infrastrukture u EU PRO. Ona dodaje da se u Nišavskom okrugu trenutno realizuje 18 projekata ukupne vrednosti skoro 1,2 miliona evra. A od toga EU ulaže preko 810.000 evra, dok doprinos sa lokala iznosi 350.000 evra.

„Posebno mi je drago da su gotovo sve opštine na teritoriji Nišavskog okruga aplicirale sa kvalitetnim projektima i da će kroz EU PRO program realizovati projekte koje se odnose na unapređenje lokalne infrastrukture, ali i izradu planske i tehničke dokumentacije“, kaže načelnica Nišavskog okruga Dragana Sotirovski.

O projektu

Projekat „Poboljšanje školske infrastrukture u naselju Balajnac i unapređenje inkluzije Roma i Romkinja“ finansira Evropska unija u partnerstvu sa Vladom Republike Srbije preko programa EU PRO. Кomplementarne aktivnosti projekta sprovode se u saradnji sa programom Swiss PRO, koji podržava Vlada Švajcarske.

Aktivnosti EU PRO Evropska unija podržava sa ukupno 25 miliona evra. Program ima za cilj da doprinese povećanju konkurentnosti mikro i malih preduzeća. Ali i poboljšanju poslovnog okruženja i unapređenju socijalne kohezije u 99 jedinica lokalne samouprave, u dva regiona: Regionu Šumadije i zapadne Srbije i Regionu južne i istočne Srbije. Aktivnosti na terenu sprovodi Kancelarija Ujedinjenih nacija za projektne usluge (UNOPS).