Medijska opservatorija Refraktor i Befem organizovali su izložbu u Nišu „Izoštravanje medijske slike“ u subotu, 9. novembra, u Deli prostoru. Izložbi je prethodila analiza dnevne štampe koja je, između ostalog, pokazala da se žene kao subjekti pojavljuju u 21% tekstova, kao i da se o njima govori uglavnom u okviru tema koje se tiču nasilja.

Izložba “Izoštravanje medijske slike” u Nišu

Izložba, koja je pre Niša, organizovana u Beogradu i Užicu, treba da pokaže šta o svemu misle građani i građanke. Posetioci su mogli da vide isečke 12 tekstova iz Politike, Kurira, Blica i lista Danas. Pozvani su da ocene tekstove u anketama koje su im podeljene.

“Oni popunjavaju anketu sa nekoliko pitanja na koje treba da odgovore i daju svoje mišljenje o tome na koji način se ovi tekstovi bave određenim društvenim problemima poput rodne, socijalne i drugih jednakosti. I da daju svoje mišljenje o tome da li su to tekstovi kakve oni očekuju i kakve žele da čitaju u medijima”, kaže Aleksandra Aksentijević, jedna od istraživačica Medijske opservatorije Refraktor.

Izložbi je prethodilo istraživanje

Desetog decembra 2018. godine, simbolično, na Međunarodni dan ljudskih prava, tim Refraktora je započeo analizu. Obuhvaćeno je 28 izdanja, više od 1900 tektova i oko 2700 fotografija.

“Analiza je, između ostalog, pokazala da žene koje su dvostruko marginalizovane, npr. lezbejke i invalidkinje, uopšte nisu zastupljene u tekstovima. Takođe smo došle do zaključka da gotovo nema fotografija na kojima su žene zajedno”, kaže Aleksandra Aksentijević.

Predstavnice Medijske opservatorije Refraktor

Ideja o istraživanju je potekla od Mirjane Mirosavljević Bobić, osnivačice Medijske opservatorije Refraktor, koja je razvijena u saradnji sa Befemom.

“Odabrale smo štampane medije za analizu jer smo smatrale da je od štampe sve krenulo. Sve što se desilo, kada su mediji u pitanju, naka je nadogradnja principa koji je postavljen u štampi. Želele smo da vidimo šta o tome imaju da kažu građani i građanke i napravile smo izložbe u Beogradu, Užicu i Nišu”, kaže Mirjana Mirosavljević Bobić.

U planu je sa se nakon izložba obradi materijal (ankete koje su popunjavali posetioci), kako bi se izveo zaključak u kojoj se meri kvalitet sadržaja koji je plasiran, slaže sa onim što publika želi da čita i što očekuje, kažu predstavnice Medijske opservatorije Refraktor.