“Ako kupujemo nešto u kutiji onda treba kupovati od recikliranog papira ili nešto bez ambalaže. Treba da nosimo svoje kese u samoposlugu, što je sada postalo aktuelno i kod nas. Ako živimo u kući, organski deo otpada možemo da kompostiramo, da napravimo od toga neki humus, đubrište koje možemo da koristimo za naše bašte. Recikliranje ambalaža, konzervi i papira – to sve treba odvojiti na stranu i reciklirati. Za to trenutno imamo posebne kontejnere u Beogradu, a biće ih i u ostalim gradovima”, kaže prof. dr Zorana Naumović sa Građevinskog fakulteta u Beogradu

Možda ovo svi već znamo, ali da li se toga pridržavamo?

Ako želite da saznate više o održivom razvoju, inovacijama i zelenoj ekonomiji uskoro ćete to moći putem podkasta koji je pokrenulo udruženje “Institut za održivi razvoj, inovacije i ekološku kulturu Future Generations”. Ove i slične teme autori podkasta promovisaće kroz predstavljanje primera dobrih praksi, kako bi uticali na promenu ponašanja što više nas.

Namera članova udruženja je da najpre okupe onlajn zajednicu koju zanimaju ekološki problemi i koja donekle, kako kaže Milena Banić, autorka podkasta, već ima razvijenu ekološku svest.

ambalaža

Foto – MRCN

“S druge strane smo hteli da podkastom, osim da inspirišemo na promene, da demistifikujemo razne teme koje su dosta paušalno ispromovisane u medijima. S obzirom na to da kod nas još ne postoji dobra kultura odgovornog medijskog izveštavanja, posebno iz oblasti održivog razvoja ili ekologije. Još nema dobrih načina da se građanima približe ozbiljne teme koje nas čekaju u pravcu promena ka zelenim politikama”, kaže Banićeva i dodaje da je edukacija građana o ovim temama veoma važna.

“Zašto je važno da se živi na drugačiji način, koja je trenutna situacija i koje su moguće posledice naših ponašanja na planetu, na ljude, na biodiverzitet. To su neka od pitanja na koje treba da se obrati pažnja. Razmišljali smo dugo koja bi forma bila najbolja za ove teme i došli na ideju da to bude podkast. To je trenutno najzanimljivija i najperspektivnija forma koja je u ozbiljnoj ekspanziji, koja je u svetu veoma zastupljena”, objašnjava nam Milena.

Ideja autora je da predstave pojedince i inicijative koji žive održivim načinom života i koji mogu svoja iskustva da prenesu drugima.

“Mapirali smo teme koje su problematične odnosno one o kojima nema dovoljno znanja. To se uglavnom vidi kroz komentare na društvenim mrežama kada se pojavi neka senzacionalistička vest, koji govore o tome da građani ustvari ne znaju pravu situaciju i šta je zaista problem. I te paušalne informacije, čini mi se, još više doprinose da se navike sporije menjaju.”

Upravljanje čvrstim otpadom

O upravljanju čvrstim otpadom, jednom od veoma izraženih ekoloških problema, na Future generations podkastu uskoro će govoriti prof. dr Zorana Naumović sa Građevinskog fakulteta u Beogradu. Njena je stručna oblast zaštita životne sredine.

“Sa inženjerskog stanovišta ću pričati koja je razlika između sanitarnih i nesanitarnih deponija, šta možemo reciklirati, a šta ne. I kako stvarno da utičemo na to da znamo šta treba raditi sa otpadom onda kada nastane.”

Ona ističe da treba da radimo na tome da što manje stvaramo otpad. Kao i da obratimo pažnju na stvari koje konzumiramo i kupujemo, kao na početku teksta.

Javno privatno partnerstvo

U toku je projekat javnog privatnog partnerstva u Beogradu.

“Stara deponija u Vinči se trenutno sanira, gradi se nova. I gradi se insenerator odnosno spalionica otpada gde možemo otpad koji se ne reciklira da spaljujemo u vrlo kontrolisanim uslovima. A od energije koja se oslobađa možemo da grejemo vodu. Što znači da kroz sistem daljinskog grejanja dobijamo toplu vodu u radijatorima i možemo da koristimo tu energiju za pokretanje turbina i da se pravi struja. U Beogradu će za dve godine početi da radi insenerator i prema mojim proračunima nekih 5 odsto domaćinstva u Beogradu će dobijati struju. A oko 8 odsto domaćinstva će se grejati zimi od energije iz inseneratora”, kaže prof. Naumović.

Podkast je trenutno u fazi pripreme. Prva epizoda planira se za novembar. Podkast će biti na sajtu podcast.rs, ali i na svim drugim platformama koje se bave ekologijom i održivim razvojem.

Tekst: Megafon i MRCN