Ministarstvo unutrašnjih poslova raspisalo je konkurs za upis 1.060 polaznika u Centar za osnovnu policijsku obuku u Sremskoj Kamenici. Od 1.060 polaznika, njih 510 biće stručno osposobljeno za posao policajca, 250 za saobraćajnog policajca i 300 za graničnog policajca.

Za potrebe Policijske uprave u Nišu, konkurs je raspisan za 25 polaznika za radno mesto policajac u policijskim ispostavama na teritoriji grada Niša i policijskih stanica Aleksinac, Ražanj, Svrljig, Doljevac i Merošina. Pet polaznika će moći da konkuriše za radno mesto granični policajac u Graničnoj policiji Niš na Aerodoromu.

Zainteresovani se na konkurs mogu prijaviti do 5. juna 2020. godine. Oni imaju mogućnost da se prilikom prijave izjasne za koje radno mesto žele da prođu stručno osposobljavanje.

Pravila konkursa

Pravo učešća na konkursu imaju državljani Republike Srbije, koji imaju prijavljeno prebivalište na teritoriji Srbije koje mora da važi najmanje jednu godinu neprekidno pre dana podnošenja prijave na konkurs.

Kandidat mora imati završenu srednju školu u četvorogodišnjem trajanju, ili završene osnovne strukovne, odnosno, osnovne akademske studije Kriminalističko- policijskog univerziteta. Ne može imati manje od 18, a više od 24 godine starosti do dana zaključenja konkursa, odnosno, da nema više od 27 godina starosti ako je reč o kandidatima koji su svršeni studenti KPU.

Pravo učešća imaju osobe za koje ne postoje bezbednosne smetnje u skladu sa Zakonom o policiji i koje ispunjavaju kriterijume zdravstvene, psihološke i fizičke sposobnosti za zasnivanje radnog odnosa u MUP-u na radnom mestu u statusu ovlašćenih službenih lica. Kandidat mora da poseduje važeću nacionalnu vozačku dozvolu za upravljanje motornim vozilom B kategorije.

Prijava na konkurs sa dokumentacijom, podnosi se policijskoj stanici po mestu prebivališta kandidata.