Potencijal za razvoj mozga je najveći u prvim godinama života. Istraživanja pokazuju da podrška u ranom detinjstvu najviše koristi najugroženijoj deci i zato je važno da se kroz postojeće sisteme i unapređene usluge prepoznaju potrebe svakog deteta i da se obezbedi sva podrška potrebna za optimalni razvoj. Zato je uloga vaspitača u radu sa decom od izuzetne važnosti za njihov dalјi razvoj i snalaženje u društvu.

Niška Pčelica i UNICEF

Vaspitači i stručni saradnici JPU Pčelica Niš u proteklih godinu dana završili su obuku u okviru projekta UNICEF – „Rane intervencije“. Nakon dobijenih sertifikata za rad sa decom gde je potrebno rano prepoznavanje rizika po zdrav razvoj i teškoća u razvoju dece ranog uzrasta, Ustanova je od UNICEF-a dobila donaciju u vidu opreme i didaktičkih sredstava za potrebe ranih intervencija.

„Vaspitači i stručni saradnici su zahvalni UNICEF, jer će sada biti olakšan rad sa decom suočenom sa razvojnim teškoćama, kašnjenjem ili invaliditetom. Rano prepoznavanje i procena, potreba za podrškom kod dece sa razvojnim teškoćama pomažu u obezbeđivanju odgovarajućih ranih intervencija“, kaže direktorka JPU Pčelica.