Objekti Doma zdravlja Niš na Božić, 7. januara, radiće po korigovanom rasporedu.

Centralni objekat Doma zdravlja:
Služba za zdravstvenu zaštitu odraslih radiće od 7 do 20 sati;
Služba za zdravstvenu zaštitu dece i školske dece radiće od 7 do 20 sati.

Infuzioni punkt u zdravstvenoj stanici Čair radiće od 7 do 20 sati.

Služba kućnog lečenja, medicinske nege i palijativnog zbrinjavanja:
Punkt u Rajićevoj ulici radiće od 7 do 14:30;
Sestre na terenu obilaziće pacijente od 7 do 20 sati.

Služba polivalentne patronaže – Sestre na terenu od 7 do 14 sati; Telefonsko savetovalište od 7 do 20 sati.

Pojedine službe za Božić rade puno radno vreme

Služba za stomatološku zdravstvenu zaštitu u prostorijama Zavoda za hitnu medicinsku pomoć na dan Božića radi 24 sata.

Služba za laboratorijsku dijanostiku radiće od 7 do 14 sati, kažu u niškom Domu zdravlja.