Nacionalni turistički klaster „Bugarski vodič“ pokrenuo je projekat za povećanje vrednosti neistraženih kulturnih i istorijskih ruta i turističkih resursa u prekograničnom regionu Bugarska-Srbija. Podaci pokazuju da je ova destinacija i dalje manje popularna među turistima u odnosu na ostale regione u obe zemlje. Za period 2013-2017, u Bugarskoj je u proseku ostvareno samo 4% svih noćenja u regionu. Slična je situacija i na srpskoj strani granice.

turističkih
Foto – ENECA

U okviru projekta „Valorizacija i kapitalizacija neistraženih prirodnih, kulturnih i istorijskih resursa u prekograničnoj regiji Bugarska-Srbija” planirane su brojne aktivnosti. Bugarski i srpski partneri – Nacionalni turistički klaster „Bugarski vodič“ (Bugarska), ENECA (Srbija) i Opština Vraca (Bugarska) stvoriće tzv. generator poslovnih modela za održivu upotrebu potencijala prirodnih i kulturnih resursa u pograničnom regionu. Planirano je i učešće lokalnih aktera.

Nove rute

Planirano je da se identifikuju i analiziraju neistražena kulturna, prirodna i istorijska nalazišta u pograničnom regionu dve države. Takođe se planiraju aktivnosti na povećanju korišćenja identifikovanih turističkih resursa. Primera radi, stvaranje turističkih ruta. Održaće se konsultacije zbog formulisanja i rešavanja zajedničkih problema uz učešće lokalnih aktera.

Identifikovana mesta i turističke usluge biće predstavljeni na mrežnoj mapi u okviru planirane platforme i aplikacije, gde će se distribuirati razvijene ture obilazaka. Platforma će promovisati putovanja u regionu. Predstaviće mogućnosti za slobodno vreme i odabir tematskih tura. Prikazaće video zapise o pilot turama. U okviru projekta biće organizovana radionica na temu „Najbolje prakse u razvoju održivog turizma i „QuesTour“ pristup. Očekuje se povećanje saradnje između turističkih organizacija i lokalnih vlasti zbog efikasnijeg upravljanja destinacijama i razvoja turističkih proizvoda.

Takmičenje za mlade

Kroz projekat „QuesTour” (april 2020 – jul 2021. godine) biće organizovano Design Thinking takmičenje za mlade. Ideja je da se podstaknu mladi ljudi (od 16 do 29 godina) iz Srbije i Bugarske da razviju zajedničku turu sa elementima prirodnog, kulturnog i istorijskog nasleđa. Pobednici će biti predstavljeni na posebnoj svečanosti u Vraci. Biće organizovan i prekogranični festival. Planirano je da na festivalu budu predstavljeni kultura, običaji i tradicije lokalnih zajednica sa obe strane granice – narodna muzika i ples, zanati, lokalna jela i još mnogo toga.