Tema razgovora održanog u Gradskoj kući u Nišu bila je bezbednost mladih u javnom prostoru u Nišu. U ime mladih sa zamenicom gradonačelnice, Dušicom Davidović, razgovarali su mladi studenti i studentkinje Univerziteta u Nišu. Predstavnici i predstavnice učeničkih parlamenata gimnazija i srednjih stručnih škola u Nišu, ali i članovi i članice udruženja i sl.

“Samo zajedno možemo kvalitetno raditi na rešavanju ovog problema, koji, pokazalo se u našem istraživanju, muči mlade u Nišu”, rekla je Lidija Tasić, studentkinja na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Nišu. Ona je predstavila rezultate istraživanja o bezbednosti mladih u javnom prostoru. Istraživanje su ona i mladi članovi tima Okulara i projekta “Problem, promena, akcija” sproveli u Nišu.

“Drago nam je što je Grad izrazio dobru volju i izašao nam u susret da u ime mladih damo predloge kako možemo da zajedno napravimo bezbednije i inkluzivnije društvo za život mladih u našem gradu. Pozdravljamo Univerzitet, koji je pozvao studente predstavnike niških fakulteta da uzmu učešće u dijalogu. Sve srednje škole, čiji su predstavnici i predstavnice učeničkih parlamenata ovde, ali i udruženja OPTIM-UM, Protecta i Centar za devojke. Oni vrlo aktivno spovode niz projekata za mlade”, dodala je Lidija.

Foto – Okular

Teme dijaloga

Govorilo se o problemu vršnjačkog nasilja, o trgovini ljudima, o sigurnosnim mehanizmima koji su mladima u gradu dostupni. Gde bi trebalo popraviti osvetljenje, gde se mladi ne osećaju dovoljno bezbedno zbog nepostojanja policijskih patrola na ulicama i sl. Zamenica gradonačelnice Dušica Davidović pokazala je spremnost da Grad i Kabinet gradonačelnice posreduju između mladih i donosioca svih odluka na lokalu.

Foto – Okular

“Ne samo da ćemo se potruditi, nego ćemo sigurno naći načina da rešimo ono na šta su nam mladi ukazali, kada je u pitanju njihova nebezbednost na pojedinim lokacijama. Izrazili su želju i za boljom komunikacijom sa policijskom upravom, na šta, takođe, može odmah da se utiče. Dogovorili smo se da organizujemo jednu tribinu gde ćemo sve donosioce odluka iz institucija koje se bave ovim problemom pozvati”, kaže Dušica Davidović.

Sastanak sa predstavnicima Grada jedna je od aktivnosti na projektu “Problem, promena, akcija”. Program sprovode u partnerstvu Okular
i Se Serbianews, a podržava Švedska u okviru programa Beogradske otvorene škole „Mladi i mediji za demokratski razvoj“.

Foto – Okular