Organizacija ENECA održaće prezentaciju programa Pokreni se za posao i panel diskusiju pod nazivom „Izazovi i potencijali razvoja MMSPP  iz ugla pristupa izvorima finansiranja“. Prezentacija se održava 19. aprila od 13 sati u EU info kutku u Nišu.

Program Pokreni se za posao sprovodi ENECA u saradnji i uz finansijsku podršku kompanije Filip Moris. Program se uspešno realizuje još od 2009. godine. U okviru njega je do sada podržano skoro 750 klijenta iz cele Srbije. Klijenti su iz oblasti poljoprivrede, zanatstva, proizvodnje i usluga. Ideja programa je da pomaže pokretanje i unapređenje malih i porodičnih preduzeća širom Srbije. I to ona koja imaju dobru, inovativnu i održivu poslovnu ideju.

Događaj je otvoren za zainteresovane preduzetnike, predstavnike mikro, malih i srednjih preduzeća. Oni će imati priliku da prisustvuju diskusiji i aktivno učestvuju u razmeni ideja i predloga za unapređenje izvora finansiranja i pristupa finansijama na lokalnom, ali i nacionalnom nivou.

Na panelu će se obratiti Milivoje Jovanović u ime ENECA-e, Ivan Milosavljević (Access to Finance Expert) u ime USAID Cooperation for Growth Project i Karen Westergaard (Chief of Party) ispred Cardno Emerging Market.

Glavne teme panel diskusije

Glavna reč na panel diskusiji biće posvećena problemima sa kojima se suočavaju preduzetnici. Kako na početku poslovanja, tako i u kasnijim fazama razvoja, sa fokusom na izvore i pristup finansiranja.

Panel se organizuje u okviru projekta „Unapređenje kapaciteta mreže ENECA preduzetnika za lobiranje i facilitaciju pristupa finansijama“ koji sprovodi ENECA u saradnji sa USAID Projektom saradnje za ekonomski razvoj.

Za više informacija posetite sajtove www.eneca.org.rs i www.pokrenisezaposao.rs