CARE International i ENECA, u saradnji sa  Privrednom komorom Srbije – RPK Niš pozivaju na prezentaciju Konkursa za stručnu praksu u okviru projekta „Nove ekonomske mogućnosti za povratnike i vulnerabilne kategorije građana u južnoj i istočnoj Srbiji”.

“U Regionalnoj privrednoj komori Niš 17. juna 2022. godine sa početkom od 11h, nevladina organizacija ENECA iz Niša će organizovati prezentaciju komponente „stručna praksa” projekta Nove ekonomske mogućnosti za povratnike i vulnerabilne kategorije građana u južnoj i istočnoj Srbiji.”

U okviru prezentacije projekta govoriće se o dosadašnjim rezultatima projekta, primerima dobre prakse dosadašnjih korisnika projekta i predstaviti novi Konkurs za stručnu praksu za zainteresovane poslodavce i nezaposlena lica, kao i mogućnosti za stručne obuke za mlade, nezaposlene i i vulnerabilne kategorije građana u Pčinjskom, Jablaničkom, Nišavskom, Pirotskom, Borskom i Zaječarskom okrugu. Na kraju sastanka će biti odvojeno i vreme za diskusiju.

Na događaju će govoriti predsednik Regionalne privredne komore Niš, Aleksandar Milićević, rukovoditeljka projekta Vesna Jovanović iz organizacije CARE International, Milivoje Jovanović iz organizacije ENECA kao i korisnici/e projekta.

O projektu

Ovaj trogodišnji projekat koji sprovode CARE International i njene partnerske organizacije NEXUS iz Vranja i ENECA iz Niša, pokrenut je u novembru 2020. godine, kroz donatorska sredstva Nemačkog saveznog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ) i američke dobrotvorne organizacije LDS.

Cilj projekta je povećanje kapaciteta ranjivih grupa stanovništva u jugoistočnoj Srbiji da prepoznaju mogućnosti za socijalno-ekonomsku inkluziju u svom matičnom regionu i kritičnije preispitaju svoje mogućnosti za emigraciju u razvijene zemlje.