Grad Niš i Univerizitet u Nišu raspisali su konkurs za učešće u programu radne prakse, bez naknade, u javnim preduzećima, gradskim opštinama, Gradskoj upravi i službama, ustanovama kulture i sporta. Kancelarija za mlade Grada Niša sporvodi četvrti put po redu U-NI praksu i ove godine je predviđeno 44 mesta za studente završnih godina osnovnih akademskih studija i master studija.

Praksa za studente bez naknade će se održati u toku novembra 2018. godine u trajanju od mesec dana, a rok za prijavu je ponedeljak, 29. oktobar 2018. godine do 11 sati. Zainteresovani studenti mogu konkurisati na više pozicija, koje mogu naći u Katalogu pozicija.

“U-NI praksa 2018. studentima garantuje sticanje praktičnog stručnog iskustva u radu, potvrdu o obavljenoj praksi koju izdaje Grad Niš i Univerzitet u Nišu, mogućnost dobijanja preporuke od strane institucije u kojoj student obavlja praksu i priznavanje prakse kao dodatne aktivnosti od strane obrazovnih institucija u vidu 3 ESPB boda“, saopštavaju iz Kancelarije za mlade.

Tekst Konkursa za studnete i propratna dokumentacija je dostupna na sajtu Grada Niša, zatim Univerziteta u Nišu i Kancelarije za mlade Grada Niša. Za prijavu na ovaj konkurs potrebno je pripremiti prijavu (u elektronskoj i štampanoj formi), potvrdu o studiranju (skenirano i u štampanoj formi), kopiju prve stranice iz indeksa (skeniranu i u štampanoj formi) i dostaviti na e-mail adresu unipraksa@gmail.com uz navođenje naslova e-maila PRIJAVA za U-NI praksu 2018, kao i u štampanoj formi na adresu: Oficirski dom, Orlovića Pavla 28a, 18 000 Niš, uz naznaku na koverti PRIJAVA za U-NI praksu.