Polovina mladih u Srbiji bi se odselila iz zemlje – 25% ispitanih ima u planu, 25% bi se odselilo, ali nisu još započeli planiranje, kažu u Krovnoj organizaciji mladih Srbije. Njihov Alternativni izveštaj o položaju i potrebama mladih u Republici Srbiji pokazao je, takođe, da 39% mladih ne planira, ali ne otpisuje mogućnost odlaska.

Rezultati istraživanja

Kao odgovor na pitanje zašto bi se odselili iz Srbije, 31,7% mladih kaže zbog dostojanstvenijeg života. Njih 24% kao razlog navodi viši standard života.

“Na pitanje da li je Srbiji potreban jak vođa, lider koga će narod slediti, potvrdan odgovor dalo je 49%. To predstavlja pad procenta ove godine u odnosu na prethodne dve (u 2019. i 2020. taj procenat bio je preko 50%). Odričan odgovor dalo je 34% mladih. Kao odgovor na to šta su razlozi zbog kojih ne glasaju, 47,8% najčešće navode da smatraju da trenutno nemaju za koga.”

Da je demokratija najbolji oblik vladavine, smatra 44% mladih. Dok 27% smatra da nije, a 29% ne zna. Podrška ulasku Srbije u EU: 39% mladih podržava, 33% nije za ulazak, dok 28% mladih ne zna. Stav prema vraćanju obaveznog vojnog roka: 46% mladih podržava ovu inicijativu, dok joj se 43% protivi.

KOMS mladi
Foto – KOMS

Stav mladih o usvajanju predloga zakona o istopolnim zajednicama

Za usvajanje datog predloga zakona izjasnilo se ukupno 38% ispitanih, pri čemu žene više podržavaju usvajanje, dok je protiv usvajanja zakona 36%.
Potpunu legalizaciju marihuane (u medicinske i rekreativne svrhe) podržava 49% ispitanih mladih, 29% smatra da je treba legalizovati, ali samo u medicinske svrhe. Rezultati pokazuju da 15% smatra da marihuanu ne treba legalizovati uopšte. Da konzumira alkohol češće od jednom nedeljno izjasnilo se 23% mladih, a njih 27% reklo je “ponekad”. Mladi, njih 37%, reklo je da je bilo izloženo fizičkom nasilju.

“Prema istraživanju, 73% reklo je da je bilo izloženo verbalnom nasilju. Uz to, 66% mladih kaže da su bili izloženi nekoj vrsti diskriminacije”, objavila je Krovna organizacija mladih Srbije.

Više od polovine (52%) smatra da je na njih KOVID-19 pandemija uticala jako loše; 62% mladih smatra da su mere bile ponekad previše stroge, ponekad previše blage. Tek 16,8% mladih smatra da je odgovor bio dobar.

Mladi i vakcinacija

Izveštaj o položaju i potrebama mladih pokazao je da je 14,2% reklo je da je vakcinisano, a 53,7% kaže da se neće vakcinisati. Da planira da se vakciniše reklo je 32,1% mladih. Na pitanje da li podržavaju obaveznu vakcinaciju, 20,5% mladih reklo je da podržava, dok 63,2% ne podržava. Na pitanje na osnovu čega zauzimaju stav o vakcinaciji, najveći broj mladih je odgovorio na osnovu formalnog obrazovanja (38,6%).

Rezultati istraživanja su pokazali da skoro 50% mladih smatra da im politički sistem ne omogućava da utiču na političke procese i odluke.

“Zainteresovanost mladih za politička dešavanja je porasla u odnosu na prethodnu godinu. Takođe, porastao je procenat mladih koji smatraju da je jedan od najvećih problema mladih mali uticaj na donošenje odluka, čak 56,7%. I ove godine se nastavlja trend nepoverenja mladih u institucije i političare/ke. Njih 80% kaže da ne postoji političar/ka kome veruju”, kažu u KOMS-u.

Na osnovu podataka dobijenih iz ovog istraživanja, predstavnici KOMS-a zaključuju da institucije moraju početi da veruju mladima, kako bi mladi verovali institucijama. Rad Krovne organizacije mladih Srbije podržava Švedska u okviru programa Beogradske otvorene škole “Civilno
društvo za unapređenje pristupanja Srbije Evropskoj uniji”.

Alternativni izveštaj

Krovna organizacija mladih Srbije – KOMS petu godinu zaredom objavljuje Alternativni izveštaj o položaju i potrebama mladih u Republici Srbiji. Alternativni izveštaj nastaje kao rezultat najvećeg istraživanja o mladima u Srbiji. Istraživanje je sprovedeno od maja do jula 2021. godine. Korišćene su kvalitativne i kvantitativne metode istraživanja.

KOMS mladi
Foto – KOMS