Izrada brošure, izložba grafita, debate, ali i saradnja sa organizacijama civilnog društva samo su neke od aktivnosti koje Otvoreni klub planira da sprovede u okviru projekta “Protiv govora mržnje”. Cilj je da se utiče na smanjenje nasilja i govora mržnje u medijima i na društvenim mrežama, prema ranjivim grupama.

Čini se da su diskriminacija i poruke mržnje prisutne u tolikoj meri da smo na njih navikli i da ih ne primećujemo, smatraju u Otvorenom klubu. Kako kažu, jezik mržnje dovodi do  eskalacije nasilja u okruženju i objašnjavaju da se njime ispoljava negativan odnos prema određenim društvenim grupama, a posebno su ugrožene marginalizovane grupe.

“Aktivnosti u okviru ovog projekta usmerene su ka sprečavanju i smanjenju govora mržnje koji je zadnjih godina negde osnovna karakteristika našeg društvenog okruženja, jer se pojavljuje u svim oblicima i na svim mestima počev od medija, sportskih terena, zatim na društvenim mrežama. Različite poruke mržnje se nalaze i na fasadama zgrada, ali i u govoru u Skupštini”, kaže Olgica Beba Bajić, direktorka ove organizacije.

otvoreni klub
Foto – MRCN

Izložbom grafita, kažu, žele da ukažu da sve češće ne primećujemo poruke mržnje, iako su one veoma prisutne, a nakon toga u planiraju izradu brošure kako bi ukazali na ovaj problem.

Plan je da Otvoreni klub okupi organizacije civilnog društva kako bi se zajedno suprotstavili ovakvom obliku ponašanja i uticali na promene. Oni će se potruditi da kroz debate animiraju građane da razmišljaju o ovoj pojavi, ali i pokušati da razvijaju mehanizme za suprotstavljanju govoru mržnje.

“Realizovaćemo najpre jedan kraći seminar gde ćemo aktiviste iz pet organizacija civilnog društva da upoznamo sa svim zakonski nacionalnim zakonskim okvirima i sa stavovima i preporukama Evropske Unije”, kaže Bajićeva.

Otvoreni klub će u saradnji Direkcijom za strategiju i integraciju Roma iz Knjaževca, udruženjem građana Đurđevdan iz Bele Palanke, društva Roma iz Prokuplja i Društva za razvoj kreativnosti iz Aleksinca pokušati da utiče na smanjenje govora mržnje i u ovim gradovima.

Kako kažu, na lokalnom nivou ne postoji spremnost da se odgovori na negativne pojave, zbog čega se oni već četiri godine kroz svoje programe i radom sa mladima bave upravo smanjenjem govora mržnje u zajednici.

“Pored zakonskog okvira koji daje mogućnost za sprečavanje ovih negativnih pojava, malo se primenjuje zakonske mogućnosti i antidiskriminacione mere kako na nacionalnom, tako i na lokalnom nivou”, navodi Bajićeva.

Projekat „Protiv govora mržnje“ koju sprovodi Otvoreni klub, jedna je od aktivnosti u okviru zajedničkog programa Evropske Unije i Saveta Evrope koji se zove zove Horizontal Facility za Zapadni Balkan i Tursku 2019/2020. godina.