Osnivanje Banke Hrane Niš planirano je do kraja aprila, najavljuju iz Protecte. Korisnici će biti socijalno ugrožena lica kojima će hrana biti distribuirana kroz mrežu lokalnih udruženja i socijalnih ustanova koje rade sa siromašnom populacijom. Tu spadaju domovi i zavodi za decu, prihvatilista za decu i odrasla lica itd.

Banka hrane Niš će funkcionisati po principima po kojima funkcionišu sve Banke hrane u svetu. To podrazumeva prikupljanje donacija u hrani od strane kompanija koje se bave proizvodnjom, distribucijom i prodajom hrane. A onda dalje distribuciju hrane preko drugih udruženja i institucija koje se bave ugroženim grupama građana.

banke hrane
Foto – Protecta

“U okviru projekta biće kreiran mehanizam za pravilno postupanje sa otpadom od hrane, istraživanje količina otpada od hrane na nivou Grada, kao i potrebe socijalno ugroženog stanovništva za hranom.”

Protecta je pozvala sve zainteresovane privredne subjekte i građane da pomognu rad Banke Hrane Niš i na taj način utiču na smanjenje bacanja i rasipanja hrane, a ujedno i pomognu najsiromašnijem dela stanovništva.

O projektu

“Cilj projekta Banka Hrane Niš je stvaranje uslova za održivo upravljanje otpadom od hrane u skladu sa principima cirkularne ekonomije”, kažu iz Protecte.

Banka Hrane Niš projekat je Centra za razvoj građanskog društva PROTECTA koji finansira Grad Niš u partnerstvu sa Programom Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP), u okviru inicijative Platforme za razvoj i odgovorno finansijsko upravljanje. Ovu inicijativu finansira Švedska vlada (SIDA), a sprovodi UNDP radi jačanja partnerstva između jedinica lokalne samouprave i civilnog društva kroz transparentnije finansiranje projekata NVO predviđenih za rešavanje problema zajednice.

banke hrane
Foto – Megafon