Organizacija ENECA, u okviru projekta „Pomoć za trgovinu – podrška jačanju proizvođačkih kapaciteta agro-industrijskog sektora u Republici Srbiji“, raspisuje novi Konkurs. Popunjene prijavne formulare treba poslati do 9. septembra 2019. godine na adresu: konkurs@eneca.org.rs.

Konkurs za preduzeća iz sektora agobiznisa i prehrambenog sektora

Ideja projekta je da osnaži podržane biznise kroz širenje i rast poslovanja, poboljšanje konkurentnosti i pozicioniranja na tržištu. Cilj je i stvaranje dodatne vrednosti, procesa sertifikacije, promocije izvoza i pristupa novim tržištima.

Organizacija ENECA raspisuje novi Konkurs za preduzetnike

Foto – Megafon

Konkursom će biti podržani agrobiznisi, pre svega iz sektora prerade voća, povrća, šumskih plodova, mleka i mesa. Odabranim korisnicima biće pružena podrška u vidu biznis treninga, mentorske podrške, učešća na odabranom regionalnom sajmu hrane i pića. Podržaće se i promotivno-prodajne aktivnosti i u skladu sa potebama biznisa biće obezbeđena sertifikacija iz oblasti sistema bezbednosti hrane.

Za dodatne informacije svi zainteresovani mogu da se jave i na brojeve telefona 018/528-228 i 018/240-306, zbog dobijanja konkursne dokumentacije, kažu u organizaciji ENECA.

Konkusr finansira Vlada Ruske Federacije, a implementira Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP).