Dom kulture Studentski grad objavio je poziv za bivše i sadašnje stanare Studentskog grada svih generacija. Ideja je da doprinesu kreiranju kolekcije fotografija pod nazivom Oni žive o životu studenata u Studenjaku.

U okviru međunarodnog projekta Oni žive – studentski životi otkriveni kroz kontekstualne umetničke prakse, nastaviće se sa prikupljanjem fotografija o životu studenata u Studentskom gradu. I to u kontekstu svakodnevnog života, kulturnih navika i slobodnog vremena studenata. Međuljudskih odnosa i odnosa među polovima ili društvenog i političkog angažovanja studenata od kraja Drugog svetskog rata do danas. Osim fotografija, biće započeto i snimanje audio intervjua usmene istorije.

oni žive
Foto – Ustupljena fotografija Dragica Krgovic

Onlajn kolekcija Oni žive

Fotografije i audio intervjui o životu u „Studentskom gradu“ biće arhivirani u okviru onlajn kolekcije pod nazivom Oni žive (They: Live). Moći će da se nađu na međunarodnoj kolaborativnoj digitalnoj platformi Topoteka. Biće i na zvaničnom sajtu projekta paralelno sa kolekcijama o životu studenata u studentskim domovima u Madridu, Podgorici, Rijeci i Zagrebu.

Poziv je otvoren za sve one koji u svojim albumima imaju fotografije „Studentskog grada“ i života u njemu bez obzira na deceniju u kojoj su nastale. Fotografije se neće zadržavati već će, odmah nakon skeniranja, biti vraćene vlasnicima. U obzir dolaze i već skenirane fotografije, kao i fotografije u digitalnom formatu koje se mogu poslati putem mejla.

oni žive
Foto – Ustupljena fotografija Marija Konjikušić

Korisne informacije

Više informacija o načinu slanja, korišćenja materijala i jasnom regulativnom arhiviranju fotografija mogu da se dobiju putem mejla belgrade@theylive.eu ili na telefone 011 2691 442 i 064 466 76 08.

Fotografije će biti prikupljane u narednih sedam meseci. Krajnji rok za slanje i predaju fotografija je 1. septembar 2021. godine.

O projektu

Projekat Oni žive se realizuje od septembra 2020. do kraja februara 2023. godine. Aktivnosti se sprivode u okviru programa za kulturu i medije Evropske Unije Kreativna Evropa. Studentski grad iz Beograda je lider projekta. Partneri na projektu su Međunarodni centar za arhivska istraživanja „Ikarus Hrvatska” iz Zagreba i Institut za savremenu umjetnost iz Cetinja. Takođe, Akademija primjenjenih umetnosti iz Rijeke i Fakultet za audiovizuelne komunikacije na Univerzitetu kralj Huan Karlos iz Madrida. Pridruženi partneri na projektu su Institut za umetnost u kontekstu na Univerzitetu umetnosti iz Berlina i Centar za primenjenu istoriju iz Beograda. Više o projektu na linku.

oni žive
Foto – Ustupljena fotografija Aleksa Vitorović